Za zavřenými dveřmi – gender, pohlavní identita a sexualita u dětí a dospívajících 

Za zavřenými dveřmi – gender, pohlavní identita a sexualita u dětí a dospívajících

Známe to skoro všichni, dítě přijde domů ze školy a začne klasický kolotoč otázek. Jak se máš? Co děláš? Co je nového? Běžná témata k hovoru. Proč tomu není tak i u sexuality? Je to snad jako otevřít Pandořinu skříňku? Možná je to něco, co by mělo zůstat za zavřenými dveřmi. Tyhle výmysly moderní doby, to přece za nás nebývalo. Buď si kluk nebo holka a hotovo. Najednou je někdo nic? Jakože ONO. Najednou je někdo vším? Jakože někdy on, někdy ona, někdy ono, někdy oni? Kam půjde na záchod ve škole? Támhle Pepa a Michal mluví o tom, že si chtějí jednou založit rodinu. Spolu? To je přece na hlavu. Bude to proti přírodě. Nemluvě o tom, že Vendula do školy obléká šaty a odpoledne do NZDM si vezme kalhoty, košili, namaluje si knírek a chce, ať jí říkám Honzo. A co teď já s tím? Pojďme o tom všem společně diskutovat.


Mgr. Eliška Jiránek, lektorka, genderistka, psychoterapeutka ve výcviku, spoluzakladatelka společnosti Triaspekta

Na Univerzitě Hradec Králové jsem vystudovala sociologii, přičemž jsem se zaměřila na firemní kulturu a sociologii firem. Následně jsem vystudovala magisterský obor genderová studia na Karlově univerzitě v Praze zaměřený na genderově podmíněné domácí násilí. Zabývám se sexuální výchovou, genderově citlivým vzděláváním a dalšími genderovými tématy.

Věnuji se lektorování podpůrných aktivit pro děti a mladistvé. Školím vzdělávací programy pro pedagogy a další odborníky, které jsou zaměřené na genderová témata, rizikové chování dětí a mládeže a další témata týkající se sociálně-patologických jevů ve společnosti a jejich možných důsledků. Dále se zaměřuji na lektorování a pořádání vzdělávacích a teambuildingových akcí pro firmy.
Při práci lektorky vycházím ze systemické psychoterapie a snažím se v každém účastníkovi rozvíjet jeho dovednosti potřebné pro život. Na této práci mě baví ta rozmanitost, náročnost a potřeba neustálé se zlepšovat.

www.triaspekta.cz