Velký vůz Sever přiváží občerstvení vyčerpaným odborníkům

Ph.Dr. ZDENKA PRŮCHOVÁ

 

Každý z nás se někdy setkal s odborníkem z řad pomáhajících profesí. Pomáhají nám např. sociální pracovníci, psychologové, terapeuti, když jsme v nouzi. Mezi pracovníky pomáhajících profesí patří i učitelé, vychovatelé a lékaři, kteří nám pomáhají zorientovat se ve světě a ve zdraví v něm obstát. Setkání s odborníky na pomoc, podporu, výchovu a zdraví může být podnětné, užitečné, inspirující a tím také léčivé.

Někdy se ale stane, že nám setkání s pomahačem nesedne, není to ono. Nabízená pomoc se míjí účinkem. Příčin může být celá řada. Některé vychází z našeho mnohdy nereálného očekávání od nabízené pomoci, některé příčiny jsou na straně pomáhajícího pracovníka. Nemusí nám vyhovovat jeho přístup, způsob práce, způsob komunikace, někdy si prostě nevyhovujeme lidsky. Některé příčiny mohou pramenit přímo ze situace, ve které se nachází sám pomahač. Práce s lidmi je v dlouhodobé perspektivě náročná. Proto pomahačům hrozí psychická únava a vyčerpání. Pomáhající musí nejen neustále vstřebávat novinky ze svého oboru, vzdělávat se, informovat se, zefektivňovat svojí práci, ale i učit se specifickým dovednostem, např. jak efektivněji komunikovat s klienty, žáky, pacienty. Proto je důležité, aby uměl pečovat o sebe stejně dobře jako o druhé. Například, aby uměl své pochybnosti, nejasnosti ohledně práce sdílet s kolegy, aby uměl odpočívat, relaxovat. To je jedna z možných cest k dlouhodobě uspokojivé a fungující profesionální pomoci druhým.

Na tyto potřeby pomahačů reagují ve vzdělávacích kurzech lektoři z neziskové nestátní organizace Velký vůz Sever, která sídlí od roku 2011 v Novém Boru. Jejím hlavním cílem je vzdělávání odborníků ze sociální a pedagogické oblasti. Při školeních pracují lektoři formou interaktivní, zážitkovou, v malých kolektivech účastníků, za pomoci tréninkových cvičení se zpětnou vazbou, her, diskuzí a dalších kreativních metod. Účastníci si tedy mohou vše zažít a vyzkoušet. Např. si nacvičit, jak by mohli reagovat v zátěžové situaci při práci s klientem.

Dlouhodobě směřuje tým Velkého vozu Sever své akreditované vzdělávání k posílení kompetencí odborníků angažujících se v řešení problematiky náhradní rodinné péče.  Díky projektu Connection č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00035 financovanému z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, bude až do konce června 2015 realizovat 130 jedno či dvoudenních kurzů pro sociální pracovníky ve službách pro ohrožené rodiny a děti. Mezi nabízené kurzy patří Vedení rozhovoru s dítětem, Základy krizové intervence, Základy facilitace, Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s rodinou biologickou, Problematika přechodu dítěte z rodiny do ústavu/náhradní rodiny. Kurzy jsou bezplatné, účastníci na nich obdrží metodickou příručku a po zvládnutí závěrečného testu i osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Od října 2013 do současnosti absolvovalo zmíněné kurzy přes 1000 osob.

Mimo projekt Connection realizuje Velký Vůz Sever i další vzdělávací aktivity, např. tyto 1-2denní kurzy pro pedagogické pracovníky a pracovníky ústavů pro děti: Vedení třídy, Prevence a řešení šikany, Zvládání problematických situací ve škole, Komunikace s dítětem žijícím v ústavu o biologické rodině a další.

Na vzdělávací akce všeho druhu navazuje nabídka následného poskytování metodického vedení a supervize v oblasti práce s ohroženou rodinou/dítětem.

Kromě odborníků ze sociální a pedagogické oblasti jsou další cílovou skupinou Velkého vozu Sever i náhradní rodiny s dětmi, případně rodiče, jimž bylo dítě odebráno. Jim všem poskytuje Velký vůz Sever poradenství a psychoterapii. Poradenství také mohou využít i rodiny a děti vytipované orgánem sociálně-právní ochrany, které jsou v riziku umístění mimo rodinu.

Autor článku: PhDr. Zdeňka Průchová, pracuje jako psychoterapeutka a psycholožka se zaměřením na děti a dospívající s výchovnými a osobnostními problémy, v současné době je i lektorkou Velkého vozu Sever.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Odborné články a jeho autorem je entry. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.