Události

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
15.9. - 16.6.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
6.2. - 7.3.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Využití krizové intervence v sociální práci Zdeňka Svobodová,
MPSV, online
6.2. - 3.3.
9:00 - 16:30
Krizová intervence "tváří v tvář" (ČERVENÁ) MPSV
9.2. - 10.2.
9:00 - 16:30
Zvládání náročných situací v komunikaci Petr Fulier,
MŠMT, Praha
15.2.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Sebepoškozování u dětí a mladistvých Lenka Ottová, MPSV, online
16.2.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže Lenka Ottová, MPSV, online
18.2. - 14.1.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež, 160 h. (OBSAZEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
20.2.
9:00 - 16:30
Úvod do tématu domácího násilí Michal Sirka,
MPSV
21.2.
8:00 - 15:30
Úvod do tématu domácího násilí Michal Sirka,
MPSV
24.2.
9:00 - 16:30
Základy vedení rozhovoru s dítětem Lucie Pokorná,
MPSV, Praha
1 2 3 4