Události

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
16.9. - 24.6.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
12.2. - 8.1.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
5.4. - 7.6.
9:00 - 16:30
Výcvik v komunikaci s dětským klientem - metodika Child in Focus Zdeňka Svobodová,
MPSV, MV, Praha
18.5. - 26.10.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Krizová intervence distanční formou (telefon, online), 80 hod. Lenka Ottová,
MPSV, online
24.5. - 25.5.
9:00 - 16:30
Psychohygiena pohybem a tancem Z. Zaharowská, MPSV Praha
24.5.
9:00 - 16:30
Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících (OBSAZEN) Filip Hajna
MPSV, Praha
26.5. - 27.5.
9:00 - 16:30
Obrana proti manipulaci Robert Pik, MPSV, Praha
1.6.
9:00 - 16:30
Myšlenkové mapy - kreativní nástroj v sociální práci (NOVÝ KURZ) Lucie Pokorná
MPSV, Most
2.6. - 3.6.
9:00 - 16:30
Využití facilitace v sociální práci Stanislav Kocourek
MPSV, MV, Praha
8.6.
9:00 - 16:30
Myšlenkové mapy - kreativní nástroj v sociální práci Filip Hajna
MPSV, Ostrov
1 2 3 4 5