Události

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
18.2. - 14.1.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež, 160 h. (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
14.9. - 14.6.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
23.10. - 7.2.
9:00 - 16:30
Krizová intervence distanční formou (telefon, online) Lenka Ottová, Filip Hajna
MPSV, online
2.11. - 20.12.
9:00 - 16:30
Krizová intervence "tváří v tvář" MPSV
15.11. - 19.1.
9:00 - 16:30
Využití facilitace v sociální práci, 32 hod. Miroslav Šramota
MPSV, MV, Praha
4.12.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Sebepoškozování u dětí a mladistvých Lenka Ottová, MPSV, online
4.12.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Úvod do tématu domácího násilí Michal Sirka,
MPSV, online
4.12.
9:00 - 16:30
Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících Michal Sirka
MPSV, Praha
5.12.
9:00 - 16:30
Základy vedení rozhovoru s dítětem Mgr. Petr Fulier,
MPSV, Praha
6.12.
9:00 - 16:30
Základy vedení rozhovoru s dítětem Mgr. Petr Fulier,
MPSV, Praha
1 2 3