Události

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
19.9. - 25.4.
9:00 - 16:30
Narativní přístup k vedení rozhovoru s dětským klientem (zahájen) K. Kudlvasrová, Juraj Žáček,
MPSV, Praha
12.11. - 30.3.
9:00 - 16:30
Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce (zahájen) Zdeňka Svobodová,
MPSV, MV, Praha
16.12. - 19.2.
9:00 - 16:30
Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany Veronika Lošťáková, MPSV
28.1.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Základy vedení rozhovoru s dítětem (OBSAZEN) Zdeňka Svobodová,
MPSV
1.2.
13:00 - 15:00
WEBINÁŘ PRO PĚSTOUNY: Dítě ve stresu I aneb Projevy dítěte ve stresu Petra Vorlíčková
1.2.
16:00 - 18:00
WEBINÁŘ PRO PĚSTOUNY: Dítě ve stresu II aneb Jak dítěti pomoci Petra Vorlíčková
10.2. - 11.2.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Využití facilitace v sociální práci Zdeňka Svobodová, MPSV, Praha
15.2.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Základy vedení rozhovoru s dítětem Filip Hajna,
MPSV
17.2.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem Filip Hajna
MPSV, MŠMT
22.2.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem Filip Hajna
MPSV, MŠMT
1 2 3