Události

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
9.9. - 10.9.
9:00 - 16:30
Psychohygiena pohybem a tancem Z. Zaharowská, MPSV Praha
9.9.
9:00 - 16:30
Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem Filip Hajna
MPSV, MŠMT, Praha
16.9.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou Zdeňka Svobodová, MPSV
16.9. - 10.12.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik KRIZOVÉ INTERVENCE se zaměřením na děti a mládež, 160 hod. - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
20.9.
9:00 - 16:30
Hlas jako nástroj komunikace Z. Zaharowská, MPSV Praha
23.9.
9:00 - 16:30
Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života Kamila Kudlvasrová, MPSV, MŠMT, Praha
24.9.
9:00 - 16:30
Základy vedení rozhovoru s dítětem Stanislav Kocourek,
MPSV, Praha
29.9. - 30.9.
9:00 - 16:30
Zvládání náročných situací v komunikaci Filip Hajna, MPSV
6.10.
9:00 - 16:30
Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi Filip Hajna,
MPSV, MŠMT
7.10. - 8.10.
9:00 - 16:30
Využití facilitace v sociální práci S. Kocourek
V. Lošťáková
MPSV, MV, Praha
1 2 3