Události

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
19.9. - 16.5.
9:00 - 16:30
Narativní přístup k vedení rozhovoru s dětským klientem (zahájen) K. Kudlvasrová, Juraj Žáček,
MPSV, Praha
15.4. - 16.4.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Obrana proti manipulaci Robert Pik, MPSV
17.4. - 18.4.
9:00 - 16:30
Psychohygiena pohybem a tancem - KURZ ZRUŠEN Z. Zaharowská, MPSV Praha
19.4.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života (OBSAZEN) Veronika Lošťáková, MPSV, MŠMT
20.4. - 22.4.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Zvládání náročných situací v komunikaci Filip Hajna, MPSV
29.4. - 4.6.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Výcvik v komunikaci s dětským klientem - metodika Child in Focus Filip Hajna,
MPSV, MV
5.5.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi Filip Hajna,
MPSV, MŠMT
7.5.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Základy vedení rozhovoru s dítětem Veronika Lošťáková,
MPSV
20.5.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Hlas jako nástroj komunikace Z. Zaharowská, MPSV
25.5.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem Zdeňka Svobodová
MPSV, MŠMT
1 2 3 4