Platební podmínky – konference

Způsob úhrady:

  • bankovním převodem: na č.ú. 2100173696/2010

Úhradu proveďte až po obdržení faktury.

Variabilní symbol uveďte číslo faktury !

Faktura bude zaslána v elektronické podobě na emailovou adresu odesílatele přihlášky.

Na vyžádání také možno zaslat poštou.