Pěstounské centrum _nová verze_

Vznik Centra podpory NRP

Velký vůz Sever se dlouhodobě zabývá tématy náhradní rodinné péče a snaží se tuto oblast rozvíjet. Pěstouny vzdělává, vydává pro ně podpůrné materiály, pečuje o jejich průvodce formou kurzů a supervizí, poskytuje psychologické konzultace.

Velký vůz Sever přispěl do problematiky kontaktů dětí v NRP se svými biologickými rodiči zejména vytvořením metodického postupu založeného na zkušenostech. Tento metodický postup užívají i další organizace a stal se součástí Sborníku příspěvků k aktuálním tématům NRP, který vydalo MPSV.

Naši kolegové lektoři pracují jako terapeuti právě nejčastěji pro náhradní rodiče více jak 10 let.

Rozhodli jsme se tedy naši zkušenost a tyto aktivity zúročit vznikem Centra podpory pro náhradní rodinnou péči.

 

Vítejte v našem novém Centru podpory NRP, které vám nabízí následující činnosti:

Služby Centra NRP

Typy seminářů

 • půldenní, jedno a vícedenní semináře pro pěstouny (přehled témat níže na stránce) zaměřené na zajímavá témata, nebo na témata dle Vašeho přání.
 • Vedení rozvojových a supervizních skupin pro pěstouny.
 • Unikátní filmové semináře s následnou reflexí filmu a přenosem do výchovy dětí v pěstounské péči (tyto semináře jsou velmi oblíbené, neboť mají silný přínos a zároveň jsou pro pěstouny nenáročné). Vybíráme z databanky filmů zaměřených na NRP nebo ohrožené děti.

Jak vzděláváme

Naši lektoři vedou vzdělávání interaktivně s ohledem na atmosféru skupiny a schopnosti účastníků. Semináře lze objednávat samostatně nebo i jako celé balíčky (např. seminář + ubytování a strava + doprovodný program pro děti). Vše je na individuální domluvě.

Velmi osvědčené pravidelné setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů. Program je tvořen vždy na místě na základě požadavku přítomných účastníků. Forma je supervizní a zpravidla 3 až 4hodinová. Nejčastěji konáme pravidelná setkání příbuzenských pěstounů.

Zajišťujeme také vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny na objednávku organizací. Během víkendových vzdělávacích pobytů můžeme zajistit řádnou péči o děti pěstounů, která může být i formou zážitkového programu pod vedením zkušených lektorů.

Semináře jsou vedeny interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a modelových situací. Naše organizace je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a lektoři pracují jako psychologové, speciální pedagogové v praxi s ohroženými dětmi, rodinami a v oblasti náhradní rodinné péče.

Kurzy akreditované MPSV:

Odkaz na stránky zde

 • Revize Vašich současných standardů, zpětná vazba, metodické návrhy a doporučení
 • Naším expertem je Mgr. Ladislava Vopatová

Píšeme vlastní odborné příručky a shromažďujeme informace a odkazy o dalších jiných zajímavých zdrojích.

Naše příručky

Odkazy na jiné zajímavé zdroje

Témata vzdělávání pěstounů

 • Puberta

 • Sourozenecké vztahy

 • Zvládání konfliktů

 • Zdravé vztahy a komunikace v rodině

 • Biologické děti v pěstounské rodině

 • Specifika a dilemata pěstounské péče

 • Děti a sexualita

 • Komunikace – konflikty v rodině

 • Získání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě

 • Vývojové fáze dítěte a potřeby, které v daných obdobích mají

 • Vychovávám dítě svého dítěte – výhody a nevýhody

 • Příbuzenská pěstounská péče, role pěstouna, její specifika

 • Role pěstouna – její radosti a strasti

 • Výukové obtíže
 • Jak se s dětmi připravovat do školy
 • Šikana
 • Školní obtíže u dětí a jejich zvládání
 • Efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy
 • Komunikace o biologické rodině

 • Kontakt s biologickou rodinou

 • Práce s životním příběhem dítěte

 • Identita dítěte v náhradní rodině

 • Změny v životě dítěte: vstup do náhradní rodiny a návrat do původní rodiny

 • Jak pomoci dětem vyrovnat se s minulostí

 • Potřeby dítěte a výchova dítěte v PP se zaměřením na syndrom týraného a zneužívaného dítěte

 • Jak včas rozpoznat, že dítě potřebuje pomoc odborníka

 • Emoční poruchy přijatých dětí

 • Mé dítě se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci

 • Síť pomoci odborníků a pracovišť, aneb jak se v ní vyznat a naleznout tu správnou pomoc

 • Hyperaktivita dětí

 • Závislost dětí na drogách a včasná prevence

 • Závislost dětí na elektronice a internetových sociálních sítí

 • Virtuální svět a děti v něm

 • Jak učit děti hospodařit s penězi

 • Výživa dětí podle věkových skupin – zdravá, vyvážená strava, poruchy příjmu potravy

 • První pomoc a zdravověda, zdravý životní styl

 • Jak vycho(vá)vat dítě a nezbláznit se

 • Režim, řád, nastavení pravidel ve výchově

 • Specifika výchovy dětí, když pěstounem je prarodič

 • Výchovné problémy u dětí v NRP

 • Krizové momenty a jejich řešení při výchově dítěte

 • Hra jako nástroj pomoci
 • Ochutnávka terapeutických metod určených dětem
 • Zvládání stresu a prevence vyhoření
 • Nácvik relaxačních technik
 • Komunikace v krizových situací

Další témata připravíme na základě Vašich potřeb a požadavků.

Ke stažení