Centrum podpory NRP

Aktuální informace k 20.3.2020

Vzhledem k současné nouzové situaci a rušení kurzů pro pěstouny přibylo v naší organizaci více dotazů ze stran OSPODů na možné náhrady vzdělávání na podzim 2020, a to nejlépe v rozsahu 18 – 24 hod. formou víkendového setkání.

Rozhodli jsme se na tuto poptávku reagovat. V případě Vašeho zájmu se na nás můžete obrátit, zašleme Vám ucelenou nabídku pro Vaši skupinu pěstounských rodin.

Vznik Centra podpory NRP

Velký vůz Sever se dlouhodobě zabývá tématy náhradní rodinné péče a snaží se tuto oblast rozvíjet. Pěstouny vzdělává, vydává pro ně podpůrné materiály, pečuje o jejich průvodce formou kurzů a supervizí, poskytuje psychologické konzultace.

Velký vůz Sever přispěl do problematiky kontaktů dětí v NRP se svými biologickými rodiči zejména vytvořením metodického postupu založeného na zkušenostech. Tento metodický postup užívají i další organizace a stal se součástí Sborníku příspěvků k aktuálním tématům NRP, který vydalo MPSV.

Naši kolegové lektoři pracují jako terapeuti právě nejčastěji pro náhradní rodiče více jak 10 let.

Rozhodli jsme se tedy naši zkušenost a tyto aktivity zúročit vznikem Centra podpory pro náhradní rodinnou péči.

 

Vítejte v našem Centru podpory NRP, které vám nabízí následující činnosti:

Služby Centra NRP

Typy seminářů

 • půldenní, jedno a vícedenní semináře pro pěstouny (přehled témat níže na stránce) zaměřené na zajímavá témata, nebo na témata dle Vašeho přání.
 • Vedení rozvojových a supervizních skupin pro pěstouny.
 • Unikátní filmové semináře s následnou reflexí filmu a přenosem do výchovy dětí v pěstounské péči (tyto semináře jsou velmi oblíbené, neboť mají silný přínos a zároveň jsou pro pěstouny nenáročné). Vybíráme z databanky filmů zaměřených na NRP nebo ohrožené děti.

Jak vzděláváme

Naši lektoři vedou vzdělávání interaktivně s ohledem na atmosféru skupiny a schopnosti účastníků. Semináře lze objednávat samostatně nebo i jako celé balíčky (např. seminář + ubytování a strava + doprovodný program pro děti). Vše je na individuální domluvě.

Velmi osvědčené pravidelné setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů. Program je tvořen vždy na místě na základě požadavku přítomných účastníků. Forma je supervizní a zpravidla 3 až 4hodinová. Nejčastěji konáme pravidelná setkání příbuzenských pěstounů.

Zajišťujeme také vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny na objednávku organizací. Během víkendových vzdělávacích pobytů můžeme zajistit řádnou péči o děti pěstounů, která může být i formou zážitkového programu pod vedením zkušených lektorů.

Semináře jsou vedeny interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a modelových situací. Naše organizace je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a lektoři pracují jako psychologové, speciální pedagogové v praxi s ohroženými dětmi, rodinami a v oblasti náhradní rodinné péče.

Kurzy akreditované MPSV: zde

Odkaz na stránky zde

 • Revize Vašich současných standardů, zpětná vazba, metodické návrhy a doporučení
 • Naším expertem je Mgr. Ladislava Vopatová

Píšeme vlastní odborné příručky a shromažďujeme informace a odkazy o dalších jiných zajímavých zdrojích.

Naše PŘÍRUČKY ke stažení: zde

Komiks „PRŮVODCE DÍTĚTE PĚSTOUNSKOU PÉČÍ“ k objednání: zde

Publikace „CESTOU NECESTOU ANEB KNIHA ŽIVOTA“ k objednání: zde

 

Odkazy na jiné zajímavé zdroje

Témata vzdělávání pěstounů

 • Puberta

 • Sourozenecké vztahy

 • Potřeby pěstounů a zvládání konfliktů v rodině

 • Zdravé vztahy a komunikace v rodině

 • Biologické děti v pěstounské rodině

 • Specifika a dilemata pěstounské péče

 • Vychovávám dítě svého dítěte aneb příbuzenská pěstounská péče

 • Potřeby dětí v pěstounské rodině z pohledu vývojové psychologie

 • Výukové obtíže
 • Nechce se učit
 • Šikana
 • Efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy
 • Kontakt s biologickou rodinou, komunikace o biologické rodině

 • Cestou Necestou aneb Kniha Života – práce s životním příběhem dítěte
 • Identita dítěte v náhradní rodině

 • Změny v životě dítěte: vstup do náhradní rodiny a návrat do původní rodiny

 • Jak pomoci dětem vyrovnat se s minulostí

 • Potřeby dítěte a výchova dítěte v PP se zaměřením na syndrom týraného a zneužívaného dítěte

 • Jak včas rozpoznat, že dítě potřebuje pomoc odborníka

 • Emoční poruchy přijatých dětí

 • Mé dítě se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci

 • Síť pomoci odborníků a pracovišť, aneb jak se v ní vyznat a naleznout tu správnou pomoc

 • Hyperaktivita dětí

 • Závislost dětí na elektronice a internetových sociálních sítí

 • Sexualita, drogy, alkohol, a volný čas dětí

 • Jak učit děti hospodařit s penězi

 • Hra jako nástroj pomoci

 • Terapeutické metody pro děti

 • Tvořivé techniky a prvky arteterapie – jejich využití v náhradní rodině

 • Zvládání stresu a prevence vyhoření

 • Nácvik relaxačních technik

 • Posílení osobnostního rozvoje a sdílení zkušeností

 • Jak vycho(vá)vat dítě a nezbláznit se

 • Režim, řád, nastavení pravidel ve výchově

 • Krizové momenty a jejich řešení při výchově dítěte

 • Jak vést děti k opravdovým hodnotám?

 • Právní minimum pro pěstouny (práva a povinnosti pěstounů vůči institucím)

 • Sociální dávky v ČR s ohledem na potřeby pěstounské péče

 • Finance pěstouna se zaměřením na daňové přiznání

 • Finance pěstouna se zaměřením na dluhy

 • Osamostatnění dítěte v pěstounské péči – právní a finanční aspekty

 • Jak budovat finanční gramotnost dětí

Další témata připravíme na základě Vašich potřeb a požadavků.

Stáhněte si nabídku témat, informace o lektorech a ceník pro rok 2020: ZDE


Kurz efektivního rodičovství pro pěstouny (KER)

Rozšířili jsme naši nabídku vzdělávání pěstounů o nový vzdělávací program Kurz efektivního rodičovství pro pěstouny.

Tento program nabízí pěstounům praktický přístup při řešení nejčastějších problémových situací spojených s výchovou dětí a napomáhá k vytváření kladného vztahu mezi pěstouny a přijatými dětmi. Během kurzu si účastníci osvojí užitečné a praktické metody, získají nové dovednosti a podněty, které jim pomůžou

 • lépe rozumět chování svých dětí

 • vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci

 • správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je

 • řešit konflikty a předcházet špatnému chování

  Seminář je veden interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a praktických nácviků.

Bližší informace k programu ke stažení zde: KER nabídka


Vybíráme z ohlasů na semináře pro pěstouny....

Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi příjemně strávený víkend, který proběhl v rámci vzdělávání pěstounů v  hotelu Sudety v Chomutově 2.- 3.9.2017 . Vaši lektoři p. Mgr. Zdeňka Svobodová, p. Pavel Kalpakcis svým člověčím přístupem, mne a věřím, že nejen mne,  zaujali svým vyprávěním, svými zkušenostmi a také radami. Velmi dobře si uvědomuji, že bez podobných „sezení“ bych se nedostala ve výchově tam, kde jsem nyní….. Vychovávám tři děti a ne každé školení bylo tak uvolňující, chvílemi i humorné….. Velmi si vážím toho, co pro nás, pěstouny, Vy všichni děláte. Také vím, že ne vždy je z naší strany pozitivní odezva. Proto bych ráda, kdybyste p. Mgr. Svobodové, p. Kalpakcisovi a p. Hajnovi poděkovali za tento víkend. S pozdravem Kovačová Milena Most. Těším se a přeji si, abych dostala ještě příležitost se s nimi setkat…..