Centrum podpory NRP

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO PĚSTOUNY

V nejisté době šíření viru Covid-19 jsme pro Vás připravili několik e-learningových kurzů pro náhradní rodiče. Jejich absolvováním získají potřebné hodiny povinného vzdělávání, které byly doposud kvůli pandemii ohroženy.

Aktuální nabídka e-learningových kurzů: ZDE


Vznik Centra podpory NRP

Velký vůz Sever se dlouhodobě zabývá tématy náhradní rodinné péče a snaží se tuto oblast rozvíjet. Pěstouny vzdělává, vydává pro ně podpůrné materiály, pečuje o jejich průvodce formou kurzů a supervizí, poskytuje psychologické konzultace.

Velký vůz Sever přispěl do problematiky kontaktů dětí v NRP se svými biologickými rodiči zejména vytvořením metodického postupu založeného na zkušenostech. Tento metodický postup užívají i další organizace a stal se součástí Sborníku příspěvků k aktuálním tématům NRP, který vydalo MPSV.

Naši kolegové lektoři pracují jako terapeuti právě nejčastěji pro náhradní rodiče více jak 10 let.

Rozhodli jsme se tedy naši zkušenost a tyto aktivity zúročit vznikem Centra podpory pro náhradní rodinnou péči.


Služby Centra NRP

Typy seminářů

 • půldenní, jedno a vícedenní semináře pro pěstouny (přehled témat níže na stránce) zaměřené na zajímavá témata, nebo na témata dle Vašeho přání.
 • Vedení rozvojových a supervizních skupin pro pěstouny.
 • Unikátní filmové semináře s následnou reflexí filmu a přenosem do výchovy dětí v pěstounské péči (tyto semináře jsou velmi oblíbené, neboť mají silný přínos a zároveň jsou pro pěstouny nenáročné). Vybíráme z databanky filmů zaměřených na NRP nebo ohrožené děti.

Jak vzděláváme

Naši lektoři vedou vzdělávání interaktivně s ohledem na atmosféru skupiny a schopnosti účastníků. Semináře lze objednávat samostatně nebo i jako celé balíčky (např. seminář + ubytování a strava + doprovodný program pro děti). Vše je na individuální domluvě.

Velmi osvědčené pravidelné setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů. Program je tvořen vždy na místě na základě požadavku přítomných účastníků. Forma je supervizní a zpravidla 3 až 4hodinová. Nejčastěji konáme pravidelná setkání příbuzenských pěstounů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ: zde

Zajišťujeme také vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny na objednávku organizací. Během víkendových vzdělávacích pobytů můžeme zajistit řádnou péči o děti pěstounů, která může být i formou zážitkového programu pod vedením zkušených lektorů.

Semináře jsou vedeny interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a modelových situací. Naše organizace je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a lektoři pracují jako psychologové, speciální pedagogové v praxi s ohroženými dětmi, rodinami a v oblasti náhradní rodinné péče.

KURZY AKREDITOVANÉ MPSV: zde

Odkaz na stránky zde

 • Revize Vašich současných standardů, zpětná vazba, metodické návrhy a doporučení
 • Naším expertem je Mgr. Ladislava Vopatová

Píšeme vlastní odborné příručky a shromažďujeme informace a odkazy o dalších jiných zajímavých zdrojích.

Naše PŘÍRUČKY ke stažení: zde

Komiks „PRŮVODCE DÍTĚTE PĚSTOUNSKOU PÉČÍ“ k objednání: zde

Publikace „CESTOU NECESTOU ANEB KNIHA ŽIVOTA“ k objednání: zde

Seznam „PŘÍBĚHY, KTERÉ POMÁHAJÍ“: zde

Nabídka služeb pro rok 2023

Témata vzdělávání pěstounů

 • Puberta

 • Sourozenecké vztahy

 • Potřeby pěstounů a zvládání konfliktů v rodině

 • Zdravé vztahy a komunikace v rodině

 • Biologické děti v pěstounské rodině

 • Specifika a dilemata pěstounské péče

 • Vychovávám dítě svého dítěte aneb příbuzenská pěstounská péče

 • Potřeby dětí v pěstounské rodině z pohledu vývojové psychologie
 • Výukové obtíže
 • Nechce se učit
 • Šikana
 • Efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy
 • Kontakt s biologickou rodinou, komunikace o biologické rodině

 • Cestou Necestou aneb Kniha Života – práce s životním příběhem dítěte
 • Identita dítěte v náhradní rodině

 • Změny v životě dítěte: vstup do náhradní rodiny a návrat do původní rodiny

 • Jak pomoci dětem vyrovnat se s minulostí

 • Potřeby dítěte a výchova dítěte v PP se zaměřením na syndrom týraného a zneužívaného dítěte

 • Biologické dítě vyrůstající v pěstounské rodině
 • Jak včas rozpoznat, že dítě potřebuje pomoc odborníka

 • Emoční poruchy přijatých dětí

 • Mé dítě se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci

 • Síť pomoci odborníků a pracovišť, aneb jak se v ní vyznat a naleznout tu správnou pomoc

 • Hyperaktivita dětí

 • Závislost dětí na elektronice a internetových sociálních sítí

 • Sexualita, drogy, alkohol, a volný čas dětí

 • Jak učit děti hospodařit s penězi

 • Hra jako nástroj pomoci

 • Terapeutické metody pro děti

 • Tvořivé techniky a prvky arteterapie – jejich využití v náhradní rodině

 • Zvládání stresu a prevence vyhoření

 • Nácvik relaxačních technik

 • Posílení osobnostního rozvoje a sdílení zkušeností

 • Jak vycho(vá)vat dítě a nezbláznit se

 • Režim, řád, nastavení pravidel ve výchově

 • Krizové momenty a jejich řešení při výchově dítěte

 • Jak vést děti k opravdovým hodnotám?

 • Právní minimum pro pěstouny (práva a povinnosti pěstounů vůči institucím)

 • Sociální dávky v ČR s ohledem na potřeby pěstounské péče

 • Finance pěstouna se zaměřením na daňové přiznání

 • Finance pěstouna se zaměřením na dluhy

 • Osamostatnění dítěte v pěstounské péči – právní a finanční aspekty

 • Jak budovat finanční gramotnost dětí

Kurz efektivního rodičovství pro pěstouny (KER)

Rozšířili jsme naši nabídku vzdělávání pěstounů o nový vzdělávací program Kurz efektivního rodičovství pro pěstouny.

Tento program nabízí pěstounům praktický přístup při řešení nejčastějších problémových situací spojených s výchovou dětí a napomáhá k vytváření kladného vztahu mezi pěstouny a přijatými dětmi. Během kurzu si účastníci osvojí užitečné a praktické metody, získají nové dovednosti a podněty, které jim pomůžou

 • lépe rozumět chování svých dětí

 • vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráci

 • správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je

 • řešit konflikty a předcházet špatnému chování

  Seminář je veden interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a praktických nácviků.

Bližší informace k programu ke stažení zde: KER nabídka


Vybíráme z ohlasů na semináře pro pěstouny....

Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi příjemně strávený víkend, který proběhl v rámci vzdělávání pěstounů v  hotelu Sudety v Chomutově 2.- 3.9.2017 . Vaši lektoři p. Mgr. Zdeňka Svobodová, p. Pavel Kalpakcis svým člověčím přístupem, mne a věřím, že nejen mne,  zaujali svým vyprávěním, svými zkušenostmi a také radami. Velmi dobře si uvědomuji, že bez podobných „sezení“ bych se nedostala ve výchově tam, kde jsem nyní….. Vychovávám tři děti a ne každé školení bylo tak uvolňující, chvílemi i humorné….. Velmi si vážím toho, co pro nás, pěstouny, Vy všichni děláte. Také vím, že ne vždy je z naší strany pozitivní odezva. Proto bych ráda, kdybyste p. Mgr. Svobodové, p. Kalpakcisovi a p. Hajnovi poděkovali za tento víkend. S pozdravem Kovačová Milena Most. Těším se a přeji si, abych dostala ještě příležitost se s nimi setkat…..