Zvládání náročných situací
v komunikaci

Akreditace MPSV: A2022/0433-SP/PC/PP/VP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Práce v sociálních službách je prací s lidmi (s klienty/uživateli služeb) a mezi lidmi (v týmu). Pracovník je vystaven náročným mezilidským situacím. Konflikty a exponované emoce pak mohou být příčinou menší efektivity poskytované služby daným pracovníkem, vést také k vnitřní nespokojenosti a z dlouhodobého pohledu k vyhoření. Cílem kurzu je připravit účastníky zvládat komunikačně náročné situace, jako jsou konflikty, emočně vypjaté situace, manipulativní jednání, či nezájem.

Kurz je rozdělen na 2 základní části: první se věnuje komunikaci, nácviku komunikačních technik dle situace, zvládání emocí. Druhá část se pak zaměřuje na využití těchto nabytých dovedností komunikace v náročných situacích. Účastníci identifikují svůj komunikační styl a jeho vliv na komunikaci s ostatními. Dále naleznou své silné stránky a prostor pro rozvoj, zlepší své dovednosti. Pomocí praktického nácviku dostanou účastníci nástroje, jak takové náročné situace řešit a jak pracovat sami se sebou včetně základů psychohygieny, která je při práci s lidmi důležitá.

Témata

  • Komunikační dovednosti a komunikační proces
  • Sebepojetí v komunikaci, osobní komunikační styl
  • Práce s emocemi svými a emocemi druhého člověka (klienta, kolegy)
  • Prevence a zvládání konfliktů
  • Prevence a zvládání manipulace a agrese
  • Základy vyjednávání
  • Základy poskytování zpětné vazby
  • Trénink v modelových situacích, sdílení zkušeností a sebereflexe

Rozsah

  • 2denní kurz, 16 výukových hodin (2 x 9:00 – 16:30 hod.)

Reference

„Seminář Zvládání náročných situací v komunikaci, lektorovaný Mgr. Filipem Hajnou, přinesl nejen teoretické, ale zejména praktické informace, jak v rámci rozhovorů hledat zdroje klientů, jak zjišťovat jejich potřeby, jak pracovat s emocemi klientů, jak je důležité si stanovovat hranice v komunikaci. Měli jsme možnost si uvědomit, jaké strategie v komunikaci používáme v praxi, jak komunikovat v krizových situacích a jak ochránit sám sebe. Lektor byl velice vstřícný, přinesl mnoho příkladů z praxe, pružně odpovídal na dotazy pracovníků. Seminář zcela naplnil očekávání jak pracovníků, tak organizace.“

Ivana D., Centrum psychologické pomoci, p. o.

 

3 900 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
8.6. - 9.6.
9:00 - 16:30
Zvládání náročných situací v komunikaci Petr Fulier
MPSV, Praha
25.9. - 26.9.
9:00 - 16:30
Zvládání náročných situací v komunikaci Michal Sirka
MPSV, Praha

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat