Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících

Akreditace MPSV: A2021/0816-SP/PC/PP
V rámci rozhovorů s dětmi a dospívajícími se pracovník v sociální oblasti často dostane do emočně vypjatých problematických situací, které je potřeba zvládnout. Mezi ně řadíme vztek, nenávist, naštvanost ale i agresi.

Cílem kurzu je vybavit pracovníky takovými nástroji, aby uměli lépe reagovat na vyhrocený vztek, naštvanost či jiný projev agresivity, dokázali pracovat s naštvaným klientem a byli schopni udržet nastavené hranice. Kromě těchto nástrojů bude v kurzu věnován čas i na nástroje, které jim pomůžou reflektovat a zvládat své emoce a následně zvládnout konkrétní situaci. V úvodní části se účastníci seznámí s problematikou vzteku, nastavením hranic a pravidel a základními projevy vzteku u dětí a dospívajících. Druhá část bude věnována praktickým cvičením, která budou zaměřena jak na práci se vztekem při komunikaci s dětmi a dospívajícími v krizových situací, tak i na zvládání vlastního vzteku.

Pro koho je tento kurz

Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude nácvik modelových situací a základních technik zklidnění. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 8 hod (9:00 – 16:30h)
PREZENČNÍ 2 290 Kč / ONLINE 1 950 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat