Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže

Akreditace MPSV: A2021/1404-SP/PC/PP/VP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

pouze ONLINE

Sebevražda je v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí a adolescentů. Výskyt tohoto fenoménu má stoupající tendenci, což je velmi znepokojivé.

Kurz je zaměřený na základy práce s tímto fenoménem – rozpoznání presuicidálního syndromu, varovných signálů, suicidálních myšlenek, suicidálních tendencí. Kromě teoretických znalostí získají účastníci tolik potřebné praktické dovednosti – přehled vhodných a nevhodných intervencí při komunikaci se sebevražedným jedincem, schopnost vhodně uzavřít kontrakt o odkladu suicida, vhodné strategie pomáhající motivovat k využití následné odborné pomoci. Během kurzu se zaměříme také na vlastní postoje a předsudky, které k sebevraždě zaujímáme, a budeme s nimi pracovat tak, aby nebrzdily účinnou pomoc. Účastníci budou sdílet i své vlastní poznatky a zkušenosti z praxe. Na konci kurzu se budeme věnovat psychohygieně, jako prevenci vyhoření při práci s takto náročnými tématy. Účastníci se naučí krátké relaxační techniky vycházející z biosyntézy a vypracují si přehlednou mapu zdrojů sebepodpory.

Pro koho je tento kurz

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky. Z kurzu můžou čerpat poznatky také pracovníci v sociálních službách, jelikož i oni můžou přijít do kontaktu s klientem se sebevražedným jednáním. První dobře nastavený kontakt může hrát důležitou roli v dalším postupu.

Forma výuky

Výuka probíhá distanční formou.

Rozsah

  • 1-denní kurz, 8 výukových hodin (8:30 – 16:00 hod.)
1 950 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat