Rozvoj neverbální komunikace pohybem

Akreditace MPSV: A2021/1086-SP/PC/PP/VP
Pro rok 2023 je tento kurz pozastaven, termíny pro tento kurz budou vypsány v roce 2024.
Stěžejním nástrojem pracovníků pomáhajících profesí je komunikace s klientem. Její často zanedbávanou složkou je komunikace neverbální (NVK). Pracovník reakcemi svého těla tvoří atmosféru při práci s klienty a ta má dopad na výsledek práce celkově. Nezbytná je také schopnost vcítění do klienta a nabídnutí naslouchání. Orientací v NVK se pracovník může lépe vyhnout např. manipulaci ze strany klienta a předcházet konfliktům dříve, než eskalují. Stojí před ním úkol uchopit své schopnosti přijímání a vysílání neverbální komunikace.

Cílem kurzu je rozvíjet u účastníků schopnost uvědomění si svého neverbálního vyjádření, jakou vytváří atmosféru při práci s klientem a osvojení si schopnosti regulace své NVK. Kurz se zaměřuje také na schopnost přijímání a čtení NVK klienta. Praktická cvičení pomohou účastníkům rozvinout pozornost, všímavost, vcítění a interpretaci neverbálních signálů.

Kurz je koncipován svým úvodem obecně na informace o NVK, jejích dopadech na naši práci a vztahy, definování cílů komunikace, definici pojmů bezpečná a nebezpečná komunikace, vymezení pojmů „přijímání“ a „vysílání“, uvědomění základních neverbálních signálů. V praktických částech účastník poznává sám sebe a své chování v komunikačních situacích. Má prostor si uvědomit své chování při naslouchání a dostává návody, jak aktivní naslouchání prohloubit. Důležitou součástí kurzu je dát účastníkovi návody, jak ovládnout své tělo pro čitelnou a bezpečnou NVK. Vnímá sebe jako nástroj neverbální komunikace.

Představení kurzu: odkaz na VIDEO

Rozsah

  • 16 výukových hodin

Lektor Mgr. Zuzana Zaharowská

Se skupinami lidí různého složení pracuje v oblasti rozvoje kompetencí od roku 2007. Předně šlo o kompetence rodičovské, které jsou i kompetencemi pro život, jako je komunikace, práce s emocemi, tvorba změny v životě, empatie … Ve své práci čerpá také z dřívějších zkušeností, kdy pracovala s lidmi jako sociální pracovnice Fondu ohrožených dětí a jako lektor kurzů pro sociální pracovníky a pěstouny. Od roku 2016 se zaměřuje na vědomý spontánní tanec a dechová cvičení ve zpěvu. Práci s tělem ve spojení s emocemi a uvědoměním nyní vidí jako nejefektivnější cestu, jak se rozvíjet. Každý týden se setkává v tanci a pohybu s desítkami lidí.

 

3 950 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve Vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat