Psychohygiena pohybem a tancem

Akreditace MPSV: A2018/0372-SP/PC/VP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Sociální pracovníci a další pomáhající profese jsou často vystaveni velké zátěži. Povaha práce si žádá schopnost spolupráce v týmech, citlivou komunikaci s klienty, práci se svými emocemi, životní nadhled, schopnost orientovat se v často složité situaci samotného uživatele, řešit závažná dilemata plynoucí z pracovní role. Všechny tyto situace lze považovat za zátěžové a je třeba rozvíjet efektivní nástroje k jejich zvládání. Jedním z těchto nástrojů, který je vždy dostupný, je člověku jeho tělo a jeho pohyb.

Cílem kurzu je tedy rozvíjet u účastníků schopnost zvládat náročné situace skrze nástroje, které jim nabízí vlastní tělo – pohyb, dech, soustředění do částí těla a jeho napětí či uvolnění, tanec …

Kurz je koncipován svým úvodem obecně na informace o stresu, stresorech, definování zátěžových situacích v sociálních službách, o příznacích stresu nejen na rovině tělesné, ale i emoční, myšlenkové a reaktivní. V další rovině kurz nabídne účastníkům možnost zjistit si každý sám o sobě své vnitřní tempo, svou míru zátěže a reakce, svůj rytmus. Hlavní rovinou je pak práce s tělem jako nástrojem pro zvládání stresu, vlivu na jeho řešení. Program tak naplňuje práce s dechem a vlivem na srdeční frekvenci, uvolnění těla skrz dechová cvičení, propojení pohybu a tance. Tělesná rovina jde ruku v ruce s emoční a myšlenkovou, tak kurz nabízí, jak pohybem pracovat s emocemi, jak snížit krizovou vlnu, či jak lze rytmickou křivku využít pro zvládnutí situace. Forma kurzu je praktická a interaktivní.

Témata kurzu:

  • Stres a psychohygiena, definice stresu, já a stres, inventář stresových reakcí.
  • Tělo a tělesné příznaky stresu, spontánní tanec se zapojením vizualizace částí těla, techniky záměrné relaxace.
  • Dýchání a dechová cvičení jako nástroj pomoci, propojení dechu, pohybu a myšlení v taneční technice.
  • Rytmus jako součást stresu i jako součást psychohygieny, rytmická křivka v souvislosti s krizovou vlnou a její vliv na uvolňování těla, základní princip masáží a automasáž.
  • Práce s vlastními emocemi, citové příznaky stresu, význam emocí, taneční cvičení zaměřené na prožívání konkrétních emocí a vyvolání pozitivních emocí.

Představení kurzu: odkaz na VIDEO

 

Lektor Mgr. Zuzana Zaharowská

Se skupinami lidí různého složení pracuje v oblasti rozvoje kompetencí od roku 2007. Předně šlo o kompetence rodičovské, které jsou i kompetencemi pro život, jako je komunikace, práce s emocemi, tvorba změny v životě, empatie … Ve své práci čerpá také z dřívějších zkušeností, kdy pracovala s lidmi jako sociální pracovnice Fondu ohrožených dětí a jako lektor kurzů pro sociální pracovníky a pěstouny. Poslední dva roky se zaměřuje na vědomý spontánní tanec a dechová cvičení ve zpěvu. Práci s tělem ve spojení s emocemi a uvědoměním nyní vidí jako nejefektivnější cestu, jak se rozvíjet. Každý týden se setkává v tanci a pohybu s desítkami lidí.

 

Rozsah

  • 16 výukových hodin
2 800 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
24.4. - 26.4.
18:00 - 16:00
Psychohygiena pohybem a tancem (přesunut na 7.-9.8.) Z. Zaharowská, MPSV Praha
7.8. - 9.8.
18:00 - 16:00
Psychohygiena pohybem a tancem Z. Zaharowská, MPSV Praha

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat