Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče

Odchod/odebrání dítěte z původní biologické rodiny je velmi citlivé a bolestivé téma pro aktéry dané situace. Všichni musí zvládat své emoce a snažit se o bezpečný přechod dítěte, zbavit se vlastních pochybností o správnosti rozhodnutí. Stejně tak obtížná situace bývá na druhé straně – v zařízení/náhradní rodině, která citově zraněné dítě přijímá a musí si s tím poradit.

Dvoudenní kurz nabízí pracovníkům možnost podívat se na akt odebrání dítěte z rodiny z více úhlů pohledu, skrz prožitkové techniky (např. strukturované drama a psychodarama) pochopit jednotlivé účastníky tíživé situace (sociální pracovnice, dítě, rodič, další příbuzný, pracovník sociální služby, vychovatel ústavu aj.).

Kromě prožitku se v kurzu objeví inspirace a nápady, jak takovou situaci vytvořit pro dítě co nejbezpečnější a nejsrozumitelnější, jak dítě podpořit. Vedle přechodových aktivit se budeme věnovat i prvnímu kontaktu dítěte se zařízením a jeho pracovníky, možnostmi pro adaptaci na nové prostředí.

Pro koho je tento kurz

Kurz je určen pro pracovníky z oblasti péče o rodinu (OSPOD, neziskové organizace figurující v sanaci a podpoře rodiny, aj), pro pracovníky ústavních zařízení (dětské domovy, diagnostické ústavy, krizová centra, zařízení pro okamžitou pomoc dětem, aj), ale také pro pracovníky náhradní rodinné péče, kteří s minulostí dítěte a vzpomínkami na akt odebrání pracují. Kurz nabízí příležitost pracovníkům prorodinných sociálních služeb doprovázet dítě procesem separace, připravit ho, pracovat s rodiči.

Témata kurzu

 • Zažití přechodu, odebrání – v různých rolích
 • De/motivace dětí jít do DD/náhradní rodiny/přechodného zařízení
 • Vysvětlování dítěti
 • Péče o všechny zúčastněné
 • Vytváření bezpečí a seznamování s novým prostředím
 • Techniky a aktivity pomáhající dítěti se adaptovat
 • Mluvení s dítětem o důvodech separace
 • Návštěvy ve věznici
 • Modelové situace a nácviky
 • Příklady z praxe

Rozsah

 • 2-denní kurz, 15 výukových hodin
 • 1. den:  9:00-17:00 hod.
 • 2. den:  9:00-16:00 hod.
2 100 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů

V současnosti není vypsán žádný termín pro tento kurz. Máte-li o něj zájem, zanechte nám svou emailovou adresu. Jakmile zaznamenáme dostatečný počet zájemců k realizaci kurzu, ozveme se Vám.

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat