Obrana proti manipulaci

Akreditace MPSV: A2023/0451-SP/PC/PP/VP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Jedním z velmi náročných aspektů práce v sociálních službách je vyrovnávání se s manipulativním jednáním. Pracovník je často konfrontován s obtížnou situací klientů. Přijímá náročná rozhodnutí, která ovlivňují život dalších lidí. Je vystaven tlaku situace, klientů či kolegů, jiných institucí a omezen možnostmi, které má k dispozici. V tomto prostředí je téměř nemožné vyhnout se setkání s manipulativním jednáním. Zároveň pracovník musí manipulativní jednání zvládat profesionálně a s ohledem na vlastní psychohygienu. Cílem kurzu je připravit účastníky na zvládnutí právě takových situací.

V první části se účastníci se dozvědí, jak konkrétně manipulativní jednání vypadá, jak zapadá do kontextu dalších typů jednání a jaké jsou psychologické důsledky manipulativního jednání. Naučíme se, dle jakých znaků rozeznáme osobu manipulátora a jaké techniky manipulátoři používají. V druhé části se budeme věnovat technikám obrany proti manipulativnímu jednání. Účastníci identifikují svůj komunikační styl a jeho náchylnost ke zneužití a manipulaci. Pomocí praktického nácviku zvýší své kompetence v reakcích na konkrétní situace z vlastní praxe, a to jak v kontaktu s klientem, tak při řešení pracovních situací s kolegy či dalšími zainteresovanými stranami.

Témata

  • Typy jednání a znaky manipulativního jednání.
  • Typologie manipulátorů a techniky, které používají.
  • Důvody, důsledky, přínosy a riziky manipulativního jednání.
  • Můj komunikační styl a reakce na manipulaci.
  • Cyklus manipulace – protimanipulace a jak z něj ven.
  • Techniky obrany proti manipulaci.
  • Postoje a etika při obraně proti manipulaci.
  • Trénink v modelových situacích, sdílení zkušeností a sebereflexe.

Forma výuky

Kurz je interaktivní, prolínají se teoretické části podporované diskusí s praktickými nácviky, modelovými situacemi, videoukázkami, cvičeními a sebereflexí. Trénink rovněž pozitivně ovlivňuje vlastní sebereflexi a týmovou spolupráci a snižuje riziko používání manipulací v organizaci.

Rozsah kurzu

  • 2denní kurz, 16 výukových hodin (2x 9:00 – 16:30)
3 950 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat