Narativní práce s dětským traumatem

120hodinový výcvik v práci s dětským traumatem je především určen pracovníkům pomáhající dětem, které byly/jsou obětí zneužívání, týrání, dětem, které jsou dlouhodobě odloučeni od svých blízkých, dětem, které byly svědky závažných emočně náročných situací.

Pracovníci vycvičení touto narativní metodou umožní dětem zpracování jejich životního příběhu, pomohou jim najít jejich osobní zdroje zvládání a nové nastavení do budoucnosti. Narativní přístup, jehož cílem je převyprávění příběhu klienta jiným podpůrným způsobem, který ho již neohrožuje, bude v rámci výcviku uzpůsoben pro dětskou klientelu. Účastníci tak kromě obecných základů narativní práce získají dovednosti vést podpůrný rozhovor s dítětem s hledem na jeho věk, využívat různé kreativní metody jako nástroje pochopení či posunu dítěte v jeho příběhu.

Účastníci budou podněcováni, aby sami hledali a tvořili dětské hry a pomůcky, které jejich dětskému klientovi pomohou pochopit důležité momenty jejich společného rozhovoru a z abstrakce a fádnosti „otázka – odpověď“ se přiblíží k názornosti, prožití onoho momentu a lepšímu pochopení samotným dítětem. Účastníci se naučí efektivně používat loutku jako cenný nástroj externalizace, naučí se používat hračky jako zástupné předměty vyprávění příběhů a také různé hry a prvky z dramaterapie, které umožní dítěti s pracovníkem vše prožít.

Komu je výcvik určen

Sociální pracovníci, psychologové/terapeuté, pracovníci ústavů a zařízení pro okamžitou pomoc dětem atd. Pomáhající profesionálové, kteří pracují s dětmi, které prožily trauma/krizi.

Témata výcviku

  • Teorie narativního přístupu (+ trénink) – hledání výjimky z dominantního traumatického příběhu, rozšiřování výjimky, rozvíjení nového příběhu, autorizace nového příběhu, začlenění nového příběhu do současnosti dítěte.
  • Trénink základních komunikačních předpokladů pro narativní práce – systemické dotazování, externalizace
  • Kreativní metody pro narativní práci s dětmi
  • Práce s loutkou
  • Hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie pro pochopení a ukotvení nového podpůrného příběhu dítěte

Lektoři

Mgr. Juraj Žáček – lektor, konzultant, kouč, muzikoterapeut. Krizové intervence (SVSKI Praha), psychoterapeutické výcviky, systemická a narativní psychoterapie (ISZ-MC Praha) a celostní muzikoterapie (ÚJEP Ústí nad Labem), působení v mírových misích OSN (v Iráckém Kurdistánu a v Demokratické republice Kongo), teorie řízení mírových aktivit a základy humanitárního práva (US IP New York a DIILS Newport, USA), otázky základních lidských práv (IIHL San Remo, Itálie), problematika spolupráce při ochraně míru (L. B. P. CIPTC Cornwallis, Kanada).

Mgr. Kamila Kudlvasrová – sociální pedagožka, etoped, krizová interventka a terapeutka pracující systemickým a narativním způsobem převážně s dětskou klientelou. Telefonická Linka bezpečí, terapeutické zážitkové pobyty, primární prevence.

Rozsah

  • 15 denní výcvik, 120 výukových hodin v sedmi setkáních (14 x 9:00 – 16:30 + 8 hod. domácí práce)

19 000 Kč

Cena kurzu

Platbu lze rozložit po dohodě na více splátek.

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Výcvik v běhu

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat