Výcvik v komunikaci s dětským klientem – metodika Child in Focus

Akreditace MPSV: A2021/0421-SP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

původní název kurzu:

Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce

Výcvik v metodice komunikace s dítětem, která byla vytvořena pro potřeby sociální práce. Metodika je postavená přehledně na 6 pilířích práce s dítětem a na využití kreativních nástrojů.

Anotace výcviku

48hodinový výcvik představuje metodiku vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus, která byla vytvořena pro potřeby sociální práce a vychází ze systemického přístupu a sociálního konstruktivismu. Účastníci se dozvědí, jak nejlépe vést rozhovor s dítětem v různých situacích a v různých sociálních službách, ujasní si hranice a možnosti takového rozhovoru a vztahu pracovník – dětský klient s ohledem na službu, která je dítěti poskytována. Kurz je intenzivní a interaktivní díky nácviku dovedností v modelových situacích, které jsou reflektovány, a díky otevřenosti ke zkušenostem účastníků z jejich vlastní praxe. Nedílnou a velkou součástí kurzu je uvedení do kreativních technik a her, které usnadňují komunikaci s dítětem a pomáhají s naplněním cílů spolupráce. Kurz je určen především pracovníkům služeb, které poskytují pomoc dětem a dospívajícím.

Témata výcviku

6 pilířů metodiky Child in Focus:

  • Principy rozhovoru s dítětem – princip transparence a férovosti vůči dítěti
  • Komunikační dovednosti – praktický nácvik komunikačních technik specifických pro cílovou skupinu dětí
  • Typy rozhovoru s dítětem dle metodiky Child in Focus – teorie a aktivní nácvik informačního a intervenčního rozhovoru
  • Kreativní nástroje při rozhovoru Child in Focus – efektivní využití kreativních technik a her, které pomáhají dítěti v rozhovoru, inspirace hotovými komunikačně-diagnostickými nástroji pro vedení rozhovorů s dětmi Focus Box
  • Sounáležitost dítěte se společenstvím lidí – dítě jako součást systému, kazuistiky
  • Soulad s legislativou a náplní konkrétní služby

Forma výuky

Rozsah

  • 6denní, 48 hodin, tři dvoudenní setkání, 9:00 – 16:30
9 900 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
17.4. - 27.6.
9:00 - 16:30
Výcvik v komunikaci s dětským klientem - metodika Child in Focus Zdeňka Svobodová,
MPSV, MV, Praha

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve Vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat