Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi

Akreditace MPSV: A2023/0447-SP/PC/PP
Akreditace MSMT-431/2022-2-169

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Kurz nabízí metodu práce s životním příběhem dítěte pomocí jeho minulosti, přítomnosti a vize/možnosti v jeho budoucnosti. Metoda Kniha Života je určena dětem ohroženým, které prožily náročné životní situace (ztráta rodičů a rodiny, střídání výchovných prostředí, změny vztahů a blízkých lidí a kamarádů, atd.). Metoda Kniha Života je zaměřena nejen na zachycení významných okamžiků a lidí dítěte z hlediska času, ale především pro nalezení osobních zdrojů (vlastnosti, zkušenosti, ponaučení, chování, cítění) samotného dítěte svůj život zvládat, nalézt záchytné až růstové body. Kurz nabízí skupinové využití metody v dětské skupině.

Obsah kurzu je věnován skupinovým kreativním technikám práce s vybranými tématy ze života usnadňujících uchopení daného tématu. Zaměřuje se na vybraná témata ze života, která jsou ke skupinovému využití bezpečná a která mají větší efekt díky dobře vedenému sdílení v dětské skupině (efekt inspirace, vzájemné svépomoci a pomoci, efekt učení se od sebe navzájem, efekt vzájemného pochopení).

Metoda Kniha Života není terapeutickou metodou a slouží jako ten nejjednodušší nástroj, jak si s dětmi povídat o jejich životě, aby to mělo pro děti přínos.

Pro koho je tento kurz

 • Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětskou skupinou: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, apod.), pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.
 • Pro pedagogické pracovníky, kteří jsou s dětmi v nejčastějším kontaktu dnes a denně a řeší s nimi jejich chování, vztahy, běžné i nároční situace: pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy (např. vychovatelé dětského domova), výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Mohou jej využít i učitelé při výuce občanské výchovy či prvouky, třídnických hodinách zaměřených na rozvoj vzájemného sdílení a respektu mezi dětmi a také lektoři primární prevence, kteří zařadí některé z aktivit do relevantních témat.

Témata kurzu

 • Identita dítěte, vliv životních situací a vztahů dítěte na jeho identitu
 • Metoda Kniha Života, metoda práce s životním příběhem
 • Práce s dětskou skupinou formou reflektujícího učení
 • Kreativita při tvorbě Knihy Života
 • Reflexe skupinových aktivit/her/technik na témata Knihy Života s dětmi
 • Práce s výstupy reflexe s ohledem na skupinu dětí, které prožily náročné životní situace
 • Psychická bezpečnost dětí při skupinových aktivitách rozvojového charakteru
 • Praktický nácvik skupinových kreativních technik

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

 • 8 výukových hodin, 1denní kurz (9:00 – 16:30)
2 290 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat