Krizová intervence a duševní bezpečnost na akcích

Vzdělávání instruktorů zážitkové pedagogiky

Někdy dojde na akci ke krizi a ne vždy za to mohou organizátoři.

Na zážitkové akce jezdí různí účastníci s různými životními příběhy, s různým typem osobnosti, s různými sociálními dovednostmi a různým očekáváním od akce i druhých lidí.

I když zážitkové akce primárně neslouží jako terapie, někdy si oba pojmy sami účastníci zaměňují. Jsou tedy věci, které neovlivníme.

Jsou věci, které v roli instruktorů ovlivníme.

Kurz je zaměřen na zvládnutí krizových situací při zážitkových akcích a na dobrý odhad v plánování aktivit s hlediska duševní bezpečnosti pro účastníky.

Co se naučíte

Prevenci psychicky nebezpečných aktivit: odhad chování účastníků po zvolených aktivitách, analýza aktivity z hlediska psychického dopadu ještě před spuštěním

Krizově intervenční techniky: rozpoznání krizové situace, odhad vlastních a externích zdrojů pro řešení, komunikační techniky na práci se silnými emocemi, zklidnění situace, rozhodnutí o krocích co dál, hranice možností krizové intervence při zážitkové akce (aneb kde je hranice mezi dlouhodobou psychologickou pomocí a krizově intervenčním přístupem instruktora na akci), ošetření týmu

Jak se to naučíte

Tréninkem, tréninkem a tréninkem v modelových situacích.

Kdo vás to naučí

Kamila Kudlvasrová – krizová interventka, terapeutka

Skalní instruktorka Velkého vozu, která pro různé organizace spolupořádá akce všeho druhu od zážitkových víkendovek po delší prázdninové akce pro dospělé i děti.  Pro Velký vůz v současné době organizuje především kočovné divadlo. Pracuje jako krizová interventka „face to face“ v centru krizové intervence a na telefonické lince pomoci. V pobočce Velký vůz Sever lektoruje kurzy pro sociální pracovníky a pedagogy v komunikačních dovednostech. Ve vlastní terapeutické praxi se věnuje dospělým, ohroženým rodinám a dětem.