Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež

Akreditace MPSV: A2020/1030-SP/PC

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Komplexní výcvik krizové intervence připraví odborníky na práci s lidmi, kteří zažívají obtížné životní situace a to v komunikaci po telefonu nebo tváří v tvář. Program Vás naučí pracovat s klienty napříč všemi věkovými skupinami, ale klade si za cíl vyzdvihnout témata, která nevíce zasahují skupinu dětí a dospívajících.

Jednotlivé moduly výcviku

82 hodin obecné krizové intervence a intervence telefonické

  • Témata: obecná krizové intervence, profesionální vztah, telefonická krizová intervence a intervence tváří v tvář, nástroje vedení krizového rozhovoru

78 hodin specializačního vzdělání zaměřeného na děti a mládež

  • Témata: vztahy, rozvody, psychopatologické jevy, smrt, nemoc, umírání, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, poruchy příjmu potravy, CAN, znásilnění, sexualita, přechodové rituály, trauma, kyberšikana, dítě jako svědek krize a další.

Rozsah

  • 160 výukových hodin (10 dvoudenních setkání)

Profil absolventa

Absolvent výcviku komplexní krizové intervence se zaměřením na děti a mládež bude splňovat kvalifikaci dle Asociace poskytovatelů krizové pomoci (dále jen APKP).  Získané znalosti a dovednosti mohou absolventi uplatnit v krizových centrech, linkách pomoci, v zařízeních zaměřených na děti a mládež (např. NZDM, SAS, TSP, …) nebo jako rozšíření kvalifikace odborníků na poli OSPOD, kuratela, PMS, aj.

Podmínky účasti

  • Motivační dopis, který obsahuje základní údaje ze strukturovaného životopisu (vzdělání, pracovní zkušenosti), proč máte zájem se přihlásit do výcviku a jaká jsou Vaše očekávání od vzdělávacího programu. V případě doplňujících dotazů si pořádající organizace vyhrazuje právo zájemce kontaktovat.
  • Mezi naší vzdělávací a účastníkem vznikne smluvní vztah.
  • Účastníci, kteří absolvují kurz, dostanou potvrzení o počtu absolvovaných hodin. Pro obdržení akreditovaného osvědčení musí frekventanti splnit minimální rozsah 90 % z předepsaných hodin a musí úspěšně projít evaluací své práce (závěrečný test, praktický nácvik v modelové situaci). K evaluaci práce dojde na posledním závěrečném setkání. Absenci nad 10% řeší systém náhrad formou odborných konzultací s lektory nad rámec termínů kurzu (viz výcviková smlouva), účastník si konzultace hradí sám, nejsou součástí ceny výcviku.

V rámci jednotlivých setkání dostanou účastníci drobné občerstvení a nápoje, další strava a ubytování je v jejich režii.

36 950 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
18.2. - 14.1.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež, 160 h. (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
14.9. - 14.6.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
24.2. - 25.2.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež, 160 h. Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat