Hlas jako nástroj komunikace

Akreditace MPSV: A2019/0672-SP/PC/PP/VP
Pro rok 2023 je tento kurz pozastaven, termíny pro tento kurz budou vypsány v roce 2024.

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Jedním z hlavních nástrojů sociálních pracovníků a dalších pracovníků pomáhajících profesí je hlas a dech. A to hned v několika rovinách. Práce s dechem dlouhodobě i okamžitě ovlivňuje vývoj krizové situace, míru stresové zátěže, dopad situace na fyzické i psychické zdraví. Schopnost ovládat svůj hlas zase ovlivňuje naši interakci s okolím. Hlasem můžeme uklidnit sebe i druhého. Jeho upevněním zlepšujeme své vystupování, sebevědomí, dodáváme tak i druhým pocit bezpečí, klidu a stability, což jsou dovednosti potřebné pro všechny pracující s lidmi a vyskytující se v krizových situacích. Uvědomění si svých hlasových a dechových stereotypů má dopad na naše zdraví, soukromé i pracovní interakce.

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům nástroje na upevnění hlasu, zlepšení dechových stereotypů a náměty, jak využívat hlas a dech pro sebe a svou práci. Kurz obsahuje teoretické části k uvědomění si fyzických i psychických dopadů nesprávných hlasových a dechových stereotypů. Dále náhled na působení hlasu na mezilidskou interakci a práci s lidmi. V hlavní rovině účastník objevuje svou dechovou kapacitu, dechový stereotyp a učí se praktická cvičení ke zlepšení. Další část mu nabízí nástroj k pravidelnému praktickému nácviku práce se svým dechem pomocí zpěvu a hlasových cvičení. 

Témata kurzu

  • Hlas a dech v pracovním životě
  • Využití nástroje „dechu“, dechový stereotyp
  • Vliv hlasu a dechu na prožívání a vývoj krizových a náročných situací
  • Propojení hlasu a dechu
  • Zpěv jako způsob zlepšení práce s hlasem

Forma výuky

Forma kurzu je praktická a interaktivní.

Pro koho je tento kurz určen

Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, dalším pomáhajícím profesím, ale i široké veřejnosti.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1denní kurz (9:00 – 16:30)

Reference

Ohlédnutí za akreditovaným kurzem Hlas jako nástroj komunikace pro organizaci Za sklem o.s., která podporuje osoby s poruchou autistického spektra (PAS):
„Při naší práci často pracujeme s emocemi nejen našich klientů, ale i svými. Potřebují z nás cítit klid, kterého se jim samotným často nedostává. Pracujeme u klientů také s tělem, které je pro ně často neuchopitelné, neznámé a může jim působit i nepohodu, jejíž odraz se pak zrcadlí v celém jejich prožívání. Proto i my pracujeme se svým tělem a prožitky s ním spojenými.
Kurz Hlas jako nástroj komunikace vedený Mgr. Zuzanou Zaharowskou byl pro náš tým skvělou lekcí poznání svého těla prostřednictvím dechu a hlasu. Velmi často se na význam dechu v naší rychlé době zapomíná, a proto bylo neskutečně zajímavé se učit dýchat celým tělem, procházet dráhy dechu a učit se je vnímat. Práce s hlasem byla pro mnohé z nás zcela novým a silným zážitkem, který v nás doslova doznívá dodnes.
Děkuji tímto jménem celého týmu Za sklem o.s. ve Zlíně za skvělý kurz, za laskavý, lidský a současně profesionální přístup paní Zuzany Zaharowské.“

Lektor Mgr. Zuzana Zaharowská

Se skupinami lidí různého složení pracuje v oblasti rozvoje kompetencí od roku 2007. Předně šlo o kompetence rodičovské, které jsou i kompetencemi pro život, jako je komunikace, práce s emocemi, tvorba změny v životě, empatie … Ve své práci čerpá také z dřívějších zkušeností, kdy pracovala s lidmi jako sociální pracovnice Fondu ohrožených dětí a jako lektor kurzů pro sociální pracovníky a pěstouny. Od roku 2016 se zaměřuje na vědomý spontánní tanec a dechová cvičení ve zpěvu. Práci s tělem ve spojení s emocemi a uvědoměním nyní vidí jako nejefektivnější cestu, jak se rozvíjet. Každý týden se setkává v tanci a pohybu s desítkami lidí.

 

2 290 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat