Doprovázení v čase truchlení – úvod do tématu

Akreditace MPSV: A2022/1017-SP/PC/PP/VP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Smrt, i když je nedílnou součástí života, bývá nezřídka odsouvána na pokraj zájmu a pozornosti. Když nastane čas, že se nás téma smrti dotkne osobně, často tápeme, jak se k takové nezvratné situaci postavit. Nejsme si jisti, jak mluvit s truchlícím dospělým, natož pak s dítětem a zároveň si poradit s vlastními pocity a emocemi. Povídání si o smrti, není součástí našich běžných úvah a rozhovorů, o to obtížnější je potom pomoci někomu, koho se toto téma osobně týká.

Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogům a dalším odborníkům pracujícím s dětmi a rodinným systémem vhled do problematiky truchlení, jedinečnosti prožívání jednotlivých členů rodiny, včetně dětí. První část kurzu představí základní pojmy jako je anticipovaný zármutek, doprovázení, komplikované truchlení, emoční reakce na ztrátu, důležitost rituálů, proces smiřování, teoretické aspekty doprovázení v truchlení, základní východiska pro vedení rozhovoru s členy rodiny, jak podpořit dospělé v komunikaci s dítětem, práce s emocemi, a to i vlastními. V druhé části kurzu budou představeny kazuistiky a jednotlivé příklady z praxe. Účastníci budou s použitím sebezkušenostních technik vedeni k diskusi na téma hodnot a vlastního prožívání v souvislosti se smrtí a k sebereflexi, nejen nácvikem vedení rozhovoru prostřednictvím modelových situací.

Pro koho je tento kurz

Pro odborníky, kteří pracují s dětmi a rodinným systémem: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, pedagogové.

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou  přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude nácvik dovedností a vedení rozhovoru s dítětem a s členy rodiny. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 8 hod (9:00 – 16:30h)
2 290 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat