Zvládání problematických situací ve škole

Učitelé mají náročné povolání, které sobě nese nejen nutnost děti a mládež vzdělávat, ale vštípit jim i základní lidské hodnoty, inspirovat je a v neposlední řadě zvládnout emočně vypjaté problematické situace. Mezi ně řadíme žákovské vzpoury, výsměch dětí vůči kantorům, slovní i fyzickou agresivitu mezi dětmi, nepříjemné rozhovory s rodiči, vzpurnost, šikanu nebo bezmocnost ve snaze pomoci sociálně slabým dětem.

Kurz má za cíl vybavit pedagogy takovými nástroji, aby se nejprve naučili v daných situacích zvládat sami sebe a své emoce, následně zvládnout konkrétní situaci a zjednat nápravu/ošetření aktérů. V kurzu se objeví užitečné prvky krizové intervence.

Co bude obsahem kurzu?

  • Nejčastější náročné situace ve škole z pohledu jejich účastníků (žák, učitel, třída)
  • Řešení krizových situacích, techniky
  • Komunikační dovednosti v náročných situacích ve škole (konflikty, provokace, aj.)
  • Práce se skupinou
  • Zvládání vlastních emocí pedagogy a práce s emocemi žáků
  • Nácvik zvládání modelovými cvičeními
  • Analýza úryvků filmů ze školního prostředí
  • Test vlastního přístupu ke konfliktním situacím
  • Inspirace pro řešení extrémních situací (smrt spolužáka a práce se třídou, sebepoškozování žáka během výuky, výbuch fyzické agrese, aj.

Rozsah

  • 12 výukových hodin, 2 denní kurz (9:00 – 16:30, 9:00 – 12:30)
1 900 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat