Základy vedení rozhovoru
s dítětem

Akreditace MSMT-13844/2021-2-607

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Kurz nabízíme pouze na OBJEDNÁVKU organizace.

Děti/žáci se ocitají v různých, bohužel i mnohdy obtížných situacích, ve kterých s nimi pedagog musí vést individuální rozhovor. Pro pedagogy je pak důležité umět od dítěte získat cílené informace, něco mu vysvětlit, motivovat ke spolupráci, dokonce mu rozhovorem pomoci. Často pracovníci slyší dětskou odpověď „nevím“, zatvrzelé mlčení či vyhýbavou odpověď. Pracovníci se bohužel mnohdy utíkají k sugestivním otázkám, přesvědčování, kontrole, stanovení cílů spolupráce bez spoluúčasti samotného dítěte.

Kurz nabízí možnosti, jak s dětmi na půdě školy či ústavu mluvit – férově, transparentně, partnersky, srozumitelně. Kurz se zaměří na rozdíl ve vedení informačního rozhovoru – jak od dítěte získat potřebné informace, jak mapovat jeho stav/potřeby, a vedením rozhovoru intervenčního – jak samotným rozhovorem dítěti pomoci s problémy. Účastníci se dozvědí o vhodné struktuře vedení rozhovoru s dítětem, budou cvičit sjednávání kontraktu o spolupráci/pomoci dítěti se samotným dítětem („o něm s ním“). Součástí kurzu je trénink efektivních komunikačních dovedností specificky upravených dle věku dítěte.

Účastníci se naučí nejen rozhovor vést verbálně, ale také se inspirují kreativními technikami (práce s kouzelným kloboukem, maňáskem, aj.), které pomáhají rozhovor rozvíjet, mapovat situaci a vyhodnocovat stav/potíže/pokrok dítěte.

Pro koho je tento kurz

Kurz je především určen pedagogům v poradenských pozicích (výchovní poradci, kariéroví, poradci, metodici prevence, školní psychologové a speciální pedagogové), ale i učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ a asistentům pedagoga, kteří s dětmi řeší závažné školní situace (jako je šikana a její vyšetřování, zjištění podezření na syndrom CAN, zlepšení chování, apod.), dále pak vychovatelům a psychologům ve školských ústavních zařízeních, psychologům a speciálním pedagogům pedagogicko-psychologických poraden.

Témata kurzu

  • Potřeby dítěte během rozhovoru
  • Komunikační techniky v rozhovoru s dítětem
  • Struktura rozhovoru
  • Zásady informativního a intervenčního rozhovoru
  • Využití kreativních technik při vedení rozhovoru s dítětem
  • Obtížné situace v rozhovoru s dítětem v rámci školního/ústavního prostředí
  • Praktický nácvik, modelové rozhovory

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1 denní kurz (9:00 – 16:30)
dle ceníku

Cena kurzu

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat