Začínám učit !

Máte zájem více pochopit žáka? Zajímáte se, jak rozvíjet u žáků emoční inteligenci? Hledáte nové cesty, možnosti, novinky a trendy v oblasti vzdělávání a rozvoje žáků? Chcete se hlouběji ponořit do efektivní motivace? Rádi byste v pedagogickém procesu lépe porozuměli dítěti/dospívajícímu? Ocenili byste další náměty k práci s jednotlivcem nebo skupinou žáků?

Učitelské povolání patří do skupiny jak na psychiku, tak na čas náročných zaměstnání. Úkolem začínajícího učitele není jen předávat studiem na VŠ nabyté znalosti, ale v první řadě navázat s dětmi vřelý vztah a vytvořit tak bezpečné prostředí pro vlastní pedagogický proces. Proces, ve kterém základním naladěním bude otevřenost, opravdovost, humor a snaha o pochopení, spolupráci. Cílem programu je poskytnutí pestré nabídky metod, ze kterých si každý účastník bude moci vybrat ty, které vhodně využije ve své práci se žáky.

Čekejte seminář plný her a inspirací, které zefektivní vyučovací proces!

Kurz má za cíl vybavit pedagogy základními dovednostmi, jak přistupovat ke třídnímu kolektivu a jednotlivým žákům, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra. V kurzu se budeme zabývat i tématem, jak připravit vyučovací hodinu tak, aby co nejvíce zaujala a motivovala žáky – aby se v mnoha ohledech stala jak pro žáka, tak pro učitele příjemně stráveným zážitkem. Kurz je vhodný jak pro začínající učitele, kterým praktickou formou přináší poznatky, jak vlastně začít učit, tak pro zkušené učitele, kteří jsou otevření novým kreativním podnětům pro jejich výuku.

Témata kurzu

  • Studium pedagogiky versus realita (rozdíly mezi teorií vyučování a vlastní praxí)
  • Osobnost učitele a osobnost žáka (jak pracovat sám se sebou a jak pracovat s různými žáky?)
  • Atmosféra ve třídě (přístup k žákům, přístup k vyučování, přístup k rodičům žáků – praktické náměty)
  • Struktura vyučovací hodiny aneb Jak zaujmout?
  • Nejčastější konfliktní situace ve škole (postup při řešení konfliktu, možnosti pomoci, prevence konfliktních situací)
  • Školní a mimoškolní aktivity na stmelení kolektivu (hry a tipy)
  • Rozvoj emoční inteligence ve vyučovacím procesu (kreativní náměty)
  • Zážitková pedagogika, intuitivní pedagogika
  • Jak vést žáky k opravdovým hodnotám (tipy a rady)

Rozsah

  • 1-denní kurz, 8 výukových hodin (9:00 – 16:30)
1 400 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat