Využití komunikační sady
Focus Box v rozhovoru s dítětem

Akreditace MSMT-431/2022-2-169
Akreditace MPSV: A2023/0328-SP/PC/PP

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Komunikační sada Focus Box je souborem metod usnadňujících komunikaci s dítětem v rámci individuálního rozhovoru. Zaměřuje se na základní oblasti života dítěte – rodinu a vztahy v rodině, školu, sebepojetí a emoce dítěte. Pomáhá rozhovor s dítětem uchopit kreativně, hravě, s větší vizualizací otázek a témat. Rozhovor tak činí pro dítě více srozumitelný, jednoduchý. Informace jsou snáze vyjádřitelné a rozhovor je více motivující ke spolupráci.

Využívá se při zjišťovacích rozhovorech, pro stanovení zakázky spolupráce a její pravidelné vyhodnocování, pro nalezení osobních zdrojů dítěte zvládání náročných situací, zjištění názoru a přání dítěte nebo v rozhovorech cílených na informování dítěte o dalším postupu pomoci (například při plánované změně výchovného prostředí, větší životní změně, postupu vyšetřování soudního či trestního, apod.). Sada Focus Box není psychodiagnostickou metodou.

Účastníci kurzu si nacvičí využití jednotlivých okruhů technik sady Focus Box a dalších podobných kreativních technik, které si mohou vytvořit sami.

Pro koho je tento kurz

  • Pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.
  • Pro pedagogické pracovníky: pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden.

Témata kurzu

  • Obecné seznámení s kreativními technikami usnadňující rozhovor s dítětem, především z komunikační sady Focus Box
  • Kreativní techniky a popisný způsob hodnocení
  • Práce s výstupy kreativní techniky
  • Okruhy technik Focus Boxu a jejich praktický nácvik: cílené dotazování / reflektování emocí, stavu a nálady /zjišťování vztahů a povahy vztahů / zjišťování názoru a přání dítěte / hledání cíle spolupráce s dětským klientem a vyhodnocování pokroku / sebereflexe a osobní růst / informování dítěte o dalším postupu (např. soudní a trestní šetření, změna výchovného prostředí, aj.), vysvětlování
  • Použití jednotlivých kreativních technik v rozhovoru s dítětem v konkrétních situacích s ohledem na cíl spolupráce

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 8 výukových hodin, 1 denní kurz (9:00 – 16:30)
2 290 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
18.12.
9:00 - 16:30
Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem Michal Sirka, MPSV, Praha

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat