Prevence a řešení šikany
v dětských kolektivech

Přáním většiny učitelů je spolupracující třída, pozitivní vztahy mezi žáky v ní a autorita pedagoga. Bohužel stále dochází v dětských kolektivech ke vzájemnému porovnávání, vyčleňování jedinců, výsměchu i fyzickému napadání slabších či jinak odlišných dětí. Pokud se včas nezasáhne a záměrné ubližování trvá dlouho, oběť šikany nese následky, celý dětský kolektiv je poznamenaný, „nemocný“ a agresor má menší šanci uvědomění si svého zraňujícího chování, navíc je i časem posilován pocitem úspěchu a příchylností jemu podobných dětí. Školní třída je nejčastější dětský kolektiv, a proto v něm k šikaně dochází. Pedagogové si většinou závažnost tohoto jevu uvědomují, často umí šikanu rozeznat, ale nejproblematičtější částí celé kauzy je samotné vyšetřování, rozhodování se komu věřit a komu ne, a dále její řešení.

Kurz nabízí pedagogickým pracovníkům nástroje, jak šikanu rozpoznat včas a umět vztahy mezi dětmi dát do správných kolejí. Kurz se podrobně věnuje nácviku vyšetřování šikany z hlediska citové bezpečnosti, jejímu řešení a dává nástroje pro nápravu vztahů v celém kolektivu.

Kurz bude zakončen tréninkem již osvědčeného stmelovacího programu pro dětský kolektiv poznamenaný šikanou.

Co bude obsahem kurzu?

  • Šikana jako společenský jev, zkušenosti pedagogů
  • Metodický postup pro řešení šikany a jeho praktický nácvik na modelových situacích
  • Sociálně-právní okénko
  • Diagnostika vztahů v dětském kolektivu s praktickým nácvikem
  • Vyšetřování šikany (trénink rozhovorů), rozpoznání závažnosti
  • Řešení šikany ( nástroje represe, výchovy a podpory, péče o oběť, svědky a kolektiv)
  • Práce se skupinou dětí po zvládnutém vyřešení šikany
  • Praktický nácvik stmelovacího programu pro šikanou poznamenaný kolektiv

Forma výuky

Zážitková pedagogikavyzkoušení her a technik, využití prvků týmové spolupráce, modelové situace, doplněno o interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe.

Rozsah

  • 16 výukových hodin, 2-denní kurz (2x 9:00 – 16:30)
2 400 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat