Krizová intervence pro pracovníky školských ústavních zařízení

Akreditace MSMT-7884/2021-2-380

Objednávka kurzuTermíny-přihlášení

Kurz nabízíme pouze na OBJEDNÁVKU organizace.

Život dětí a dospívajících v ústavní péči s sebou přináší náročné situace. Situace nejsou generovány jenom samotným ústavním prostředím a jejich tamějšími současnými vztahy (v rámci rodinné/výchovné skupiny, ve vztahu s pedagogem, ve vztahu s řádem ústavu), ale další proměnnou jsou důsledky zážitků z péče biologických rodičů a způsobu jejich života. V ústavu jsou tak děti lidmi zraněné po všech stránkách integrity osobnosti, což s sebou nese vyšší afektivitu, vyšší citlivost a reaktivnost na podněty, psychické poruchy, poruchy vztahů a chování. Tato proměnná pak sama o sobě může spouštět krizové situace.

Kurz nabídne účastníkům metodu krizové intervence, postup v základních 4 krocích (zastav se, zklidni se, zhodnoť situaci a reaguj), strukturu krizového rozhovoru, komunikační dovednosti krizově-intervenčního rozhovoru. Účastníci nahlédnou do možností rychlých reakcí v situacích agresivního konfliktu mezi dětmi/mladistvými, střetu pedagoga s dítětem/mladistvým, vypjatou situací mezi výchovnou/rodinnou skupinou a pedagogem, sebedestruktivním chováním dítěte a dalšími.

Obsah kurzu nemá ambice nabízet účastníkům dlouhodobá řešení některých náročných situací, která jsou výsledkem individuálního přístupu, terapie, systému výchovných opatření ústavu, ale naopak nabízí metodu krizové intervence jako rychlé reakce pro zpacifikování afektu jako podkladu právě pro nalezení dlouhodobých řešení.

Pro koho je tento kurz

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům školských zařízení ústavní a ochranné výchovy (pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů a učitelé škol, které jsou součástí ústavního zařízení) a pedagogům v poradenských pozicích (výchovní poradci, kariéroví poradci, metodici prevence, speciální pedagogové).

Témata kurzu

  • Vymezení krize a krizové situace na půdě ústavu
  • Krizová vlna – fáze krize
  • Obecné kroky pro zvládnutí krizové situace
  • Struktura intervenčního rozhovoru
  • Komunikační krizově intervenční dovednosti
  • Reakce člověka v náročné situaci
  • Náročné situace na půdě ústavu, jejich řešení s využitím metody krizové intervence
  • Spolupráce ústavu s institucemi v rámci řešení krizové situace
  • Praktický nácvik krizově intervenčního rozhovoru, modelové situace

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

  • 12 výukových hodin, 2 denní kurz (9:00 – 16:30, 9:00 – 12:30)
dle ceníku

Cena kurzu

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat