Kontakt dítěte žijícího
v náhradní rodině/ ústavu
s biologickou rodinou

Akreditace MPSV 2020/0019-SP/VP
kurz není akreditován MŠMT

Objednávka kurzu Termíny-přihlášení

„Není den, kdybych na mámu nemyslela a neříkala si, co asi dělá.“ – 13letá klientka žijící 7 let v pěstounské péči.

Téma biologické rodiny je citlivým a mnohdy „slepým“ místem, které se týká samotného dítěte, jeho náhradního rodiče, sociálního pracovníka nebo vychovatele v ústavu. Všichni tápou, jak se mají vlastně chovat, jak s dítětem o jeho rodičích mluvit či nemluvit, zda je vhodné, aby se setkávali, atd.

Biologičtí rodiče se často ozývají a chtějí se svým dítětem pravidelný kontakt. Aby taková setkávání dopadla dobře, je úkolem pracovníků (nejčastěji sociální služby) biologické rodiče připravit, doprovázet je.

Existuje mnoho mýtů, se kterými se setkáváme: např. mezi náhradními rodiči panuje mýtus  „dítě o svých biologických rodičích s námi nemluví, takže už ho to netrápí a nemyslí na ně“, nebo „dokud samo dítě nezačne o svých rodičích mluvit, tak já o tom také nezačnu…“. U sociálních pracovníků ale i vychovatelů v DD se setkáváme s pochybnostmi, kolik informací vlastně dítěti říkat o jeho původní rodině, aby to pro něj bylo stále bezpečné.

Nejednou se stane, že v životě dítěte je biologický rodič stále fyzicky přítomen (např. návštěvy v DD, náhlé zjevení se rodiče před domem náhradních rodičů, snaha dítěte rodiče vyhledat, příbuzenská pěstounská péče, aj.). Taková setkání bývají náročná.

Kurz tedy nabízí inspiraci, jak se v takové náročné situaci zachovat, jak mluvit s dítětem a o jeho rodičích, jak nezraňovat a jak pečovat o všechny zúčastněné.

Pro koho je tento kurz

 • Pro pracovníky z oblasti péče o rodinu (OSPOD, neziskové organizace), pracovníky náhradní rodinné péče, pracovníky sociálních služeb, kteří působí v sanaci rodiny a mezi jejich klienty patří právě rodiče, kteří o některé své děti přišli.
 • Pro pedagogické pracovníky školských zařízení ústavní výchovy – dětských domovů, středisek výchovné péče, diagnostických a výchovných ústavů. Dále je určen vychovatelům školských zařízení, pedagogům v poradenských pozicích (výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové a speciální pedagogové).

Témata kurzu

 • Fantazie dítěte o svých rodičích
 • Strach mluvit o biologických rodičích
 • Práce se vzpomínkami dítěte (kazuistické příběhy z terapeutických konzultací)
 • Zásady bezpečného setkání dítěte a biologických rodičů
 • Práce s metodami mapujícími příběh dítěte od narození po současnost (Kniha života, Moje album, aj.)
 • Příprava biologického rodiče na setkání a práce s ním v delším časovém období
 • Příprava dítěte a pěstouna/vychovatele na setkání
 • Trénink asistovaného setkání

Forma výuky

Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení her a technik, využití prvků dramaterapie, role-play technik a nácvik modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

Rozsah

 • 8 výukových hodin, 1 denní kurz (9:00 – 16:30)
1 950 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
6.11.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou Zdeňka Svobodová, MPSV online

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat