Co vám nabízíme:


Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV):


Kurzy pro pedagogické a ústavní pracovníky (akreditace MŠMT):


Vzdělávání pěstounů:


Projekt Focus Box:


Kniha Života:


Metodiky: