Co Vám nabízíme:


Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV popř. MV):

8 výukových hodin:

16 výukových hodin:

32 a více výukových hodin:


Kurzy pro pedagogické a ústavní pracovníky (akreditace MŠMT):

8 výukových hodin:

12 výukových hodin:

16 výukových hodin:


Vzdělávání pěstounů: