Zdeňka Svobodová

Andragožka, krizová interventka, supervizorka, facilitátorka, lektorka, terapeutka

Ve Velkém voze Sever školím:

 • Využití facilitace v sociální práci I. a II.
 • Problematika příbuzenské pěstounské péče
 • Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou
 • Výcvik v komunikaci s dětským klientem (Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce)
 • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
 • Využití krizové intervence v sociální práci
 • Zvládání problematických situací ve škole
 • Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech
 • Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga
 • Krizová intervence pro pracovníky školských ústavních zařízení
 • Semináře pro pěstouny

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem magisterské studium na Univerzitě J.A. Komenského v Praze – obor Andragogika, dále bakalářské studium na PF Ústavu sociálních studií na Univerzitě v Hradci Králové – obor Sociální a charitativní práce a doplňující studium Pedagogická způsobilost na VŠ pedagogické v Ústí nad Labem. Za neméně podstatnou součást svého vzdělání považuji absolvování řady kurzů a výcviků, které ovlivnily a určovaly mé další profesní směřování. Klíčový pro mou profesi byl výcvik v Krizové intervenci a Telefonické krizové intervenci a další kurzy  a výcviky z oblasti  komunikace –  zaměřené zejména na práci s rodinou, mladistvými delikventy a jejich rodinami a  na práci s klienty v obtížné životní situaci.

Kde jsem získala zkušenosti:

Určitě už jako malá holčička v rodině, kde se hodně povídalo, sdílelo. Po ukončení studia v poradně pro mezilidské vztahy jako sociální pracovnice. V krizovém centru pro mládež ohroženou drogou jako terapeutka. Nepochybně také při více než dvacetileté zkušenosti se všemi cílovými skupinami, všemožnými trápeními a osudy při práci krizového interventa a také supervizora na lince důvěry. Později jsem založila občanské sdružení, které se zaměřuje na vzdělávání v psychosociální oblasti, zejména na výcviky krizové intervence a telefonické krizové intervence. Více než 8 let jsem klíčovým expertem a lektorem programu PUNKT pro mladistvé delikventy a jejich rodiny, zde také facilituji setkávání odborníků na danou oblast.  Ve své soukromé praxi se věnuji rodinnému poradenství a terapii, týkající se také pěstounských rodin. A to, co mě stále hodně baví, je přednášková a lektorská činnost ve formě výcviků krizové intervence pro studenty na katedrách psychologie.

Co mě v mé práci inspiruje:

Klienti. Jejich příběhy a osudy. Intuice. Síla slova. Lidský vztah. Sdílení. Mlčení. Schopnost vidět cestu druhého jeho očima.

Co mi dělá radost v životě:

Příroda – hory, lesy, voda. Přítomnost lidí, kteří mi jsou blízcí. Humor. Zpěv – můj, i ten ptačí, zejména na jaře. Knihy. Dávné příběhy a historie. Stará řemesla.

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila (čeho jsem autorkou):

Autorství a spoluautorství skript a příruček:

Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)

Stres a prevence vyhoření

Aktivní naslouchání a vedení rozhovoru

Práce s agresivním klientem

Verbální a neverbální komunikace

Mladiství delikventi a rodinné prostředí

Profesionální způsoby a přístup ke klientovi v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách

Vedení rozhovoru

Práce s emocemi při práci s klientem

Tvorba programů pro maminky, pěstouny a celé rodiny

Výchovné obtíže a jak na ně

Krizové situace v rodině

Vychovávám dítě svého dítěte

Emoce v životě dítěte

Pěstounská péče – komunikace v rodině, její specifika, výhody a nevýhody

Kontakt s biologickou rodinou a krizové momenty

Rodiče jako partneři a jejich společná role ve výchově

Role pěstouna – její radosti a strasti

Potřeby dítěte a výchova dítěte v PP se zaměřením na týrané a zanedbávané děti

Příbuzenská pěstounská péče, role pěstouna a její specifika