Zdeňka Průchová

 

Psycholožka a psychoterapeutka

Ve Velkém voze Sever školím

  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany

Moje vzdělání

Vystudovala jsem sociální pedagogiku na VŠ pedagogické v Hradci králové a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik ve skupinové a komunitní terapii SUR a dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice. Od roku 2013 jsem ve výcviku zaměřeném na rodinnou terapii psychosomatických poruch (Chvála, Trapková).

Kde jsem získala zkušenosti

Od roku 2015 pracuji jako psycholožka a vedoucí ve Středisku výchovné péče Česká Lípa. Zaměřuji se na práci s dětmi s výchovnými a osobnostními potížemi (např. lhaní, záškoláctví, úzkosti, strachy, nadměrná agresivita, ADHD, psychosomatické obtíže…). Pokud to je možné preferuji práci s celou rodinou. Při práci s dětmi také využívám podpůrné vrstevnické skupiny. V letech 2003 až 2015 jsem pracovala jako psycholožka v Pedagogicko psychologické poradně v České Lípě. Průběžně spolupracuji s orgány sociálně-právní ochrany dětí (dětské podpůrné skupiny), s úřadem práce (rozvojové skupiny pro dospívající), s organizacemi zaměřenými na náhradní rodinnou péči (rodičovská skupina, skupina pro dospívající z dětských domovů).

Co mě v mé práci inspiruje

Hravost a kreativita dětí, odvaha ke změně a humor dospělých, samoúzdravný potenciál rodin a pestrost pohledů ve skupině

Co mi dělá radost v životě

Milá setkání, malování, cvičení, cestování, knížky, filmy, divadlo…