Petr Fulier

Psychoterapeut, supervizor, lektor

Ve Velkém voze Sever školím:

  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících
  • Myšlenkové mapy – kreativní nástroj v sociální práci
  • Zvládání stresu a zásady psychohygieny
  • Závislost na sociálních sítích, počítačových hrách, pornografii a jiné nelátkové závislosti
  • Zvládání náročných situací v komunikaci
  • Obrana proti manipulaci
  • Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga

Moje vzdělání:

Vystudoval jsem sociální práci se zaměřením na poradenství a etiku. Postgraduálně jsem si dokončil komplexní psychoterapeutický výcvik v strategických a systemických přístupech. A také komplexní supervizní a koučovací výcvik. Jsem aktivním členem ČAP.

Kde jsem získal zkušenosti:

Celý svůj profesní život se věnuji práci s lidmi. Od svého mládí jsem se přes 10 let věnoval volnočasové práci s dětmi a dospívajícími. Poté jsem se několik let pohyboval v business sféře, kde jsem získal řadu praktických i obchodních dovedností. Pohyboval jsem se také v primární prevenci. Následně jsem prošel zkušeností jako rodinný terapeut v nově vznikajícím MTDZ (centrum duševního zdraví pro rodiny). Souběžně s tím jsem otevřel svoji soukromou psychoterapeutickou praxi. A poslední dva roky se věnuji také supervizím v sociální a školní oblasti. Několik let občasně lektoruji různé kurzy pro menší skupiny účastníků.

Co mě v mé práci inspiruje:

Klienti a jejich příběhy. Moje rodina. Literatura a tvořivý fantasy svět.

Co mi dělá radost v životě:

Příliš mnoho věci, na které mám příliš málo času 🙂 Četba, kolo, modelaření a pobyt v lese. Čas s rodinou a přáteli.