Miroslav Jan Šramota

Supervizor, ředitel, lektor

Ve Velkém voze Sever školím:

  • Využití facilitace v sociální práci
  • Využití facilitace v sociální práci II
  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Zvládání náročných situací v komunikaci
  • Obrana proti manipulaci
  • Výcvik v komunikaci s dětským klientem (Metodika vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce)

Moje vzdělání:

Vystudoval Sociální práci na Vysoké škole Sv. Alžběty, dále studoval obor Řízení a supervize na Karlově univerzitě. Absolvoval supervizní a koučovací výcvik v rozsahu 500 hodin. Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v rozsahu 810 hodin. Dále absolvoval více než 400 hodin dalšího odborného vzdělávání.

Kde jsem získal zkušenosti:

Nejprve jsem pracoval 8 let jako středoškolský pedagog v Žatci. Potom jsem dalších 5 let pracoval jako sociální pracovník na OSPODu a jako sociální kurátor. Necelé tři roky jsem pracoval jako externista na MPSV. Nyní jsem ředitel organizace a zaměřuji se na supervize, lektorování a rozvoj managementu. Jsem předsedou v Klubu poskytovatelů sociálních služeb ČMA a členem výboru Asociace supervizorů v pomáhajících profesích. Věnuji se transformaci sociálních služeb a inovacím.

Co mě v mé práci inspiruje:

Nejvíce mě inspiruje podporovat rozvoj pracovníků v pomáhajících a jiných profesí. Je hezké vidět, jak se ve spolupráci daří nacházet nové pohledy.

Co mi dělá radost v životě:

Práce s lidmi a pro lidi. Neopomínám svůj volný čas a tak se věnuji všemu, co má blízko k přírodě.