Martina Dohnalová

Krizová interventka, poradce, lektorka, sociální pracovnice

Ve Velkém voze Sever školím:

 • Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež
 • Krizová intervence „tváří v tvář“
 • Využití krizové intervence v sociální práci
 • Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Úvod do tématu – smrt, umírání, truchlení a dítě 
 • Základy práce se vztekem u dětí a dopívajících
 • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
 • Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života
 • Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou
 • Zvládání stresu a zásady psychohygieny
 • semináře pro pěstouny

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně – obor sociální práce, dále bakalářské studium na Univerzitě J. E. Purkyně – obor sociální politika a sociální práce. V průběhu praxe jsem absolvovala řadu kurzů se zaměřením na poradenství, krizovou intervenci, komunikaci. Jsem frekventantkou terapeutického výcviku zaměřeného na řešení.

Kde jsem získala zkušenosti:

Profesní zkušenosti jsem získala v centru krizové intervence, kde jsem působila více jak 12 let jako krizová interventka a vedoucí krizových lůžek. V současné chvíli pracuji v manželské a předmanželské poradně, kde se věnuji problematice vztahového, manželského a rodinného poradenství. Dále pracuji jako lektorka všeobecné a selektivní primární prevence na základních školách. Též působím jako terapeutka – pracuji jak dětmi, dospělými, tak i s páry či rodinami.

Co mě v mé práci inspiruje:

Inspiruje mne práce s lidmi, věřím v sílu a ducha člověka. Ráda se učím novým věcem a mám ráda pestrost při práci.

Co mi dělá radost v životě:

Rodina a blízké vztahy. Příroda a možnost se volně nadechnout.