Martina Dohnalová

Krizová interventka, poradce, lektorka, sociální pracovnice

Ve Velkém voze Sever školím:

  • Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež
  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
  • Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života
  • Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou
  • Zvládání stresu a zásady psychohygieny

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně – obor sociální práce, dále bakalářské studium na Univerzitě J. E. Purkyně – obor sociální politika a sociální práce. V průběhu praxe jsem absolvovala řadu kurzů se zaměřením na poradenství, krizovou intervenci, komunikaci. Jsem frekventantkou terapeutického výcviku.

Kde jsem získala zkušenosti:

Již během studia na vysoké škole jsem pracovala jako lektorka komunikačních dovedností. Po škole jsem nastoupila jako vedoucí krizových lůžek a krizový pracovník v krizovém centru, kde působím již více jak 12 let. Tuto dobu se též věnuji problematice vztahového, manželského a rodinného poradenství. V rámci svých časových možností působím i jako lektor pro děti a dospělé.

Co mě v mé práci inspiruje:

Inspiruje mne práce s lidmi, věřím v sílu a ducha člověka. Ráda se učím novým věcem a mám ráda pestrost při práci.

Co mi dělá radost v životě:

Rodina a blízké vztahy. Příroda a možnost se volně nadechnout.