Lucie Pokorná

Krizová interventka, psychoterapeutka, lektorka

Ve Velkém voze Sever školím:

  • Zvládání náročných situací v komunikaci
  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Zvládání stresu a zásady psychohygieny
  • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
  • Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi
  • Využití krizové intervence v sociální práci

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem magisterské studium na Univerzitě J. E. Purkyně – Sociální pedagogika. V průběhu praxe jsem absolvovala řadu kurzů se zaměřením na krizovou intervenci, komunikaci apod. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku a pracuji pod supervizí MUDr. Hynka Formana.

Kde jsem získal zkušenosti:

Zkušenosti jsem získala při práci v krizovém centru, adiktologické ambulanci pro děti a dorost. Dále jsem také pracovala se zdravotně postiženými a stále působím jako lektor primární prevence. Jedno z odvětvích, kterému se stále věnuji, je problematika domácího násilí.  V současnosti se nejvíce věnuji terapeutické práci a dále zde rozvíjím své dovednosti.

Co mě v mé práci inspiruje:

Inspirují mne příběhy a jejich rozmanitost. Ráda poznávám nové věci a rozšiřuji své obzory. Věřím ve změnu a v sílu vnitřní svobody.

Co mi dělá radost v životě:

Blízké vztahy, cestování, čas v přírodě.