Lucie Mucalová

Terapeutka pro děti, rodiny a mezilidské vztahy

Ve Velkém voze Sever školím:

 • Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Zvládání náročných situací v komunikace
 • výcvik Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany
 • výcvik Narativní práce s dětským traumatem
 • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky
 • semináře pro pěstouny
 • Zvládání problematických situací pro pedagogy
 • Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech
 • Vedení a řízení třídy

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, jsem absolventkou ročního koučovacího výcviku a frekventantkou dlouhodobého výcviku v komunikační a strategické psychoterapii a hypnoterapii. Dále jsem absolvovala výcvik v mediaci. Účastnila jsem se řady kurzů zaměřených na práci s dětmi, rodinami nebo kreativní metody, které jsou využitelné při individuální či skupinové práci s klienty.

Kde jsem získala zkušenosti

Moje cesta začínala u práce s dětmi a jejich rodinami. Nejprve jsem pracovala jako pedagožka na prvním stupni základní školy, kde jsem si uvědomila důležitost rozvoje emoční inteligence u dětí, tak i dospělých a tato skutečnost mne posunula do terapeutické práce u těchto cílových skupin. Začala jsem se věnovat přednáškám primární prevence po celé ČR, zaměřených zejména na prevenci poruch příjmu potravy a s tím související posilování sebevědomí a celkové hodnoty k sobě. Mé cesty vedly i k těm nejmenším, kdy jsem v rámci projektů pedagogicky a terapeuticky pracovala s dětmi v mateřských školách. Po doplnění terapeutického vzdělání jsem se začala plně věnovat klientele s poruchou příjmu potravy a dále jsem pracovala s celými rodinami, které se potýkaly s náročnými životními situacemi. Jelikož mi život rozkrýval mnoho dalších témata, pokračovala má cesta k prohloubení mých znalostí v oblasti mediace a koučinku. Moje práce má v současné době mnoho podob, ovšem každý dílek pomyslného puzzle dává komplexní obraz toho, čemu se věnuji. Pracuji jako terapeutka, koučka, mediátorka a dále se věnuji supervizím v sociální oblasti a individuálnímu a týmovému koučinku v malých firmách.

Pravidelně přednáším témata z oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí a osobnostního rozvoje, lektoruji různá témata pro pedagogy, sociální pracovníky, děti a pěstounské rodiny.

Co mě v mé práci inspiruje

Citát, který vystihuje smysl mé práce.

„Buď jako okno z barevného skla. Dokud svítí slunce, odrážej lesk a třpyt. A pak když v životě padne tma, zachovej si krásu tím, že rozsvítíš světlo uvnitř“.

Pomáhám lidem nalézt vnitřní rovnováhu a dlouhodobý dobrý pocit, a to právě ve chvílích, kdy v životě padne ona pomyslná tma. Mojí inspirací je každý klient, jeho příběh a hlavně síla a odhodlání měnit život ke své spokojenosti. Každý klient v poradenství nebo na přednášce je také mým velkým učitelem a můj život je neustále plný krásných inspirací a zajímavých podnětů, díky kterým mám možnost neustále posouvat se dále.

Co mi dělá radost v životě

Užívání si krás přírody, a to nejlépe ze sedla motorky, tanec a wellness ve všech podobách.

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila (čeho jsem autorkou)

Mediální a webová spolupráce:

 • prozeny.cz – pravidelné příspěvky a komentáře v sekci sex, vztahy a rodina
 • topskolky.cz – pravidelné psaní článku z oblasti výchovy a rozvoje dětí
 • fitmami.cz – psaní článků do elektronického časopisu pro maminky
 • Časopis Květy, Maminka, Zdraví, Praktická žena, Osobní rozvoj – příspěvky z oblasti výchovy dětí nebo osobnostního rozvoje
 • Spoluautorka metodiky pro učitele základních a středních škol s názvem Klobouk nových inspirací aneb I zdravý životní styl může bavit
 • Spoluautorka metodiky Multidisciplinární spolupráce
 • Spoluautorka a lektorka 160 hodinového akreditovaného programu pro pedagogické pracovníky s názvem 10 klíčů k srdci dítěte aneb Práce s dětmi a dospívajícími