Lenka Ottová

Krizová interventka, psychoterapeutka, lektorka

Ve Velkém voze Sever školím:

  • Krizová intervence „tváří v tvář“
  • Krizová intervence distanční formou (telefon, online)
  • vzdělávací programy pro pěstouny

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak patnáct let. Začínala jsem jako konzultant na Lince bezpečí a po roce nastoupila na místo intervizora – vedoucího směny. V současné době pracuji na Lince bezpečí na krizovém chatu, v e-mailové poradně a jako lektor projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě“ a zároveň lektor akreditovaných výcviků  (např. výcviku chatové krizové, výcviku TKI, práce s emocemi apod.)  Šest let jsem pracovala také jako intervizor a konzultant krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Jako lektor působím na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, výcvik Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže.

V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuji se vlastní praxi, kde se specializuji na práci s traumatem a pomoc v akutní krizi.

Kde jsem získal zkušenosti:

Začínala jsem na pozici konzultanta Linky bezpečí, postupně jsem se propracovala z konzultantské pozice na pozici intervizora (vedoucího směny). Intervizor pomáhá konzultantům během náročných hovorů, když je třeba, komunikuje s policií, OSPOD, záchrannou službou apod., je to velmi krásná a náročná pozice. Účastnila jsem se výcviku v chatové krizové intervenci, když byla ještě „v plenkách“. Počáteční rozpaky, zda je možné přes chat sdílet emoce, napojit se na klienta, vystřídalo nadšení pro tento způsob komunikace. Ač na chat přicházejí ponejvíce klienti sebevražední, přímo ohrožení na životě, je to práce přinášející radost právě pro svůj hluboký smysl.

Nyní již mnoho let pracuji na pozici intervizora a konzultanta krizové linky určené všem, kterých se týká téma „zdraví v ohrožení“, patří k nám zejména témata vážné diagnózy, těžkého úrazu nebo postižení. Služba je určena rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci). Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

Co mě v mé práci inspiruje:

Klienti, kolegové, frekventanti kurzů – sdílení, podpora, letmý dotek, kdy nahlédnete na kratičký okamžik do světa toho druhého, pokora.

Co mi dělá radost v životě:

Rodina, příroda, fotografování. Každý zdánlivě obyčejný den.