Kamila Kudlvasrová

Krizová interventka, terapeutka, etopedka

Ve Velkém voze Sever školím:

 • Narativní přístup k vedení rozhovoru s dětským klientem
 • Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života

Moje vzdělání:

Vystudovala jsem sociální pedagogiku – etopedii na Univerzitě Hradec Králové, dále se mé vzdělávání ubíralo směrem ke krizové intervenci, psychoterapii a práci s traumatem (výcvik telefonické krizové intervence, výcvik krizové intervence, semináře a workshopy na specifická témata), zážitkové pedagogice a kreativní práci s klienty. Také jsem absolvovala dlouhodobý výcvik systemické a narativní psychoterapie.

Kde jsem získala zkušenosti:

Vždy jsem směřovala k práci s ohroženými dětmi a mládeží, k práci s rodinami v krizi a s lidmi v náročných životních situacích, nejprve jako krizová interventka a později jako psychoterapeutka. Nejvíce zkušeností v krizové práci jsem získala jako konzultantka Linky bezpečí (9 let), a v centru krizové intervence Spirála (7 let). Jako psychoterapeutka (od roku 2011) pracuji s dětmi, dospělými, páry i rodinami. Podílela jsem se na terapeutických zážitkových pobytech pro mládež z náhradní rodinné a ústavní péče, pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, rodinné poradně (jako psychoterapeutka a rodinná mediátorka) a lektorovala jsem programy primární prevence na školách. Také se věnuji náhradním rodinám a problematice asistovaných kontaktů. V lektorské práci pro mě byla zásadní zkušenost s pořádáním akcí v oblasti zážitkové pedagogiky, divadla a tance a inspirace od kolegů. 

Co mě v mé práci inspiruje:

Kontakt s klienty, jedinečnost jejich příběhů, jejich proměny v průběhu naší spolupráce.

Co mi dělá radost v životě:

Práce, která má smysl. Být s lidmi, se kterými je mi dobře.

Kreativní tvoření, nasávání příběhů skrze knížky, divadlo, tanec, film nebo jaro na zahradě…

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila (čeho jsem autorkou):

Spoluautorství příruček a pomůcek pro práci s dětmi:

 • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky, Velký vůz Sever
 • Krizová intervence na zážitkových akcích, interní vzdělávací metodika, Velký vůz
 • Aktivní výstup na mezinárodní konferenci náhradní rodinné péče IFCO,  Sophia 2012 a Malta 2017
 • Narativní práce s dětským traumatem, interní vzdělávací metodika, Velký Vůz Sever
 • Focus Box – hravá komunikačně-diagnostická sada pro rozhovor s dítětem, Velký vůz Sever
 • Cestou Necestou aneb Kniha Života – kniha kreativních listů pomáhajících dětem mapovat svůj život a rozumět více sami sobě, Velký vůz Sever

Spolutvorba programů seberozvojových akcí:

 • Výcvik instruktorů zážitkové pedagogiky KVIK, Velký vůz
 • Týdenní pobytové zážitkové akce pro dospívající z náhradních rodin, Rozum a Cit
 • Kočovné divadlo (seberozvoj účastníků skrz hraní divadla), Velký vůz
 • Další workshopy na témata sociálních a komunikačních dovedností, seberozvoje, pohybových a tanečních prostředků aj