Kamila Kudlvasrová

Krizová interventka, terapeutka, etopedka

Ve Velkém voze Sever školím

  • výcvik Narativní práce s dětským traumatem

Moje vzdělání

Vystudovala jsem sociální pedagogiku – etopedii na Univerzitě Hradec Králové, dále se mé vzdělávání ubíralo směrem ke krizové intervenci a práci s traumatem (výcvik telefonické krizové intervence, výcvik krizové intervence, semináře a workshopy na specifická témata), zážitkové pedagogice a kreativní práci s klienty. Také jsem absolvovala dlouhodobý výcvik systemické a narativní psychoterapie.

Kde jsem získala zkušenosti

Vždy jsem směřovala k práci s ohroženými dětmi a mládeží, k práci s rodinami v krizi a s lidmi v náročných životních situacích. Nejvíce zkušeností v krizové práci jsem získala jako konzultantka Linky bezpečí, kde jsem pracovala 9 let, a v centru krizové intervence Spirála, kde pracuji dodnes. Podílela jsem se na terapeutických zážitkových pobytech pro mládež z náhradní rodinné a ústavní péče, pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež a lektorovala programy primární prevence na školách. Jako terapeutka pracuji s dětmi, dospělými i s rodinami. Také se věnuji náhradním rodinám a problematice asistovaných kontaktů. V lektorské práci pro mě byla zásadní zkušenost s pořádáním akcí v oblasti zážitkové pedagogiky, divadla a tance a inspirace od kolegů. 

Co mě v mé práci inspiruje

Kontakt s klienty, jedinečnost jejich příběhů, jejich proměny v průběhu naší spolupráce.

 

Co mi dělá radost v životě

Práce, která má smysl. Být s lidmi, se kterými je mi dobře.

Kreativní tvoření, nasávání příběhů skrze knížky, divadlo, tanec, film nebo jaro na zahradě…

 

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila (čeho jsem autorkou)

Spoluautorství příruček:

  • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky, Velký vůz Sever
  • Krizová intervence na zážitkových akcích, interní vzdělávací metodika, Velký vůz

Aktivní výstup na mezinárodní konferenci náhradní rodinné péče IFCO,  Sophia

Spolutvorba programů seberozvojových akcí:

  • Výcvik instruktorů zážitkové pedagogiky KVIK, Velký vůz
  • Týdenní pobytové zážitkové akce pro dospívající z náhradních rodin, Rozum a Cit
  • Kočovné divadlo (seberozvoj účastníků skrz hraní divadla), Velký vůz
  • Další worshopy na témata sociálních a komunikačních dovedností, seberozvoje, pohybových a tanečních prostředků aj