Jan Vyhnálek

Psycholog, teolog a terapeut

Ve Velkém voze Sever školím

  • Efektivní komunikaci
  • Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou
  • Přechod dítěte z rodiny do ústavní/náhradní rodiny
  • Školení pro pěstouny

Moje vzdělání

Vystudoval jsem teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě. Absolvoval jsem pětiletý terapeutický výcvik ve skupinové integrativní Gestalt psychoterpii v INSTEP Praha, tříletý kurz výchovného poradenství na institutu ISRE v Benátkách, kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre v Dublinu, kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) a Dynamické diagnostiky potenciálu učení (LPAD). Jsem doktorand na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kde jsem získala zkušenosti

Pracoval jsem jako psycholog a výchovný poradce v Centru pomoci dětem, mládeži a rodině při Salesiánském středisku mládeže v Plzni, jako psycholog metodik v Centru podpory inkluzivního vzdělávání v Hradci Králové, jako školní psycholog SPŠ v Rychnově nad Kněžnou, jako terapeut v Azylovém domě pro matky s dětmi v Praze. Pracuji jako terapeut v soukromé praxi a v Poradně pro lidi v tísni Městské charity v Hradci Králové. Jako poradenský psycholog a lektor vzdělávání dlouhodobě spolupracuji s organizacemi Salinger v Hradci Králové, Amalthea, Elien Pardubice a Centrum sociálních služeb Ostrava. Učím pedagogickou a školní psychologii na PVŠPS Praha, v minulosti také na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Co mě v mé práci inspiruje

Pozorovat, jak se v lidských osudech setkává lidská slabost i odvaha a touha po dobru s nevyzpytatelnými cestami Božího Milosrdenství.

Co mi dělá radost v životě

Když se podaří něco dobrého i tam, kde už moc optimismu nezbývalo. Když si v modlitbě uvědomím krásu důvěry a vděčnosti. Když potkávám mladé lidi s čistými ideály, starší lidi s laskavou moudrostí a několik nejbližších lidí s otevřeným srdcem. Když se procházím v přírodě a čtu dobrou knihu.