Filip Hajna

Ředitel, sociální pracovník, psychoterapeut a lektor

Ve Velkém voze Sever školím:

 • Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež
 • Krizová intervence „tváří v tvář“
 • Krizová intervence distanční formou (telefon, online)
 • Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Výcvik v komunikaci s dětským klientem (Metodika vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce)
 • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
 • Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi
 • Využití krizové intervence v sociální práci
 • Krizová intervence pro pracovníky školských ústavních zařízení
 • Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga
 • školení pro pěstouny

Moje vzdělání:

Vystudoval Sociální pedagogiku a Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce. Postgraduálně studoval Výcvik krizové intervence v rozsahu 248 hodin; Psychoterapeutický výcvik v strategických a systemických přístupech v rozsahu 810 hodin. Absolvoval další specializační vzdělávání (více než 500 hodin).

Kde jsem získal zkušenosti:

Od začátku své praxe jsem se zaměřoval na práci s dětmi a mládeží v krizi a výchovnými potížemi. Pracoval jako sociální pracovník i vychovatel. Vytvářel preventivní programy formou zážitkové pedagogiky s psychoterapeutickým přesahem. Pracoval jako vedoucí služby nízkoprahového klubu. Působil na pozici vedoucího krizové ambulance, vedoucího krizových lůžek a jako krizový pracovník na krizové lince. V současné době pracuji jako psychoterapeut a krizový pracovník se zaměřením na děti, mládež a dospělé. Jsem ředitelem poradenského a vzdělávacího centra. Školím výcvikové programy, odborné kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. Spolupracuji s Univerzitou Pardubice na profesní přípravě sociálních pracovníků. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a místopředsedou v Klubu poskytovatelů sociálních služeb České manažerské asociace.

Co mě v mé práci inspiruje:

Možnost dělat práci s lidmi, kteří mají zájem se rozvíjet. Pomáhat lidem v náročných situacích na cestě ven z krize. Podporovat děti a mládež i dospělé hledat a stavět opěrné sloupy v jejich životě.

Co mi dělá radost v životě:

Možnost dělat práci, která má smysl.

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročil (čeho jsem autorem):

Autorství a spoluautorství publikací:

 • Kniha Etopedické propilaje I.; Kapitola: Analýza vybraných aspektů výběru pedagogických pracovníků pro práci v zařízení náhradní výchovné péče pro děti s poruchou chování. (UJEP 2012)
 • článek Dlouhodobá motivace – základní kámen úspěchu při práci s dětmi; časopis Streetwork! Dobrá praxe (ČAS 2015)

Tvorba volnočasových a prožitkových akcí

 • spolupracoval jsem s řadou sdružení/spolků (Přátelé táborů, Osada zlatonosných skla, Duhové údolí, Kovo Škoda auto, aj.) při tvorbě programů pro děti a mládež ve věku 6 – 17 let.

Spolutvorba programů a seberozvojových aktivit:

 • Tvorba preventivních programů pro děti a mládež v Semilech a okolí (2008 – 2012)
 • Tvorba a realizace preventivních programů pro děti a mládež v Bílině (2013 – 2015)