Filip Hajna

Sociální pedagog, vychovatel, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut ve výcviku.

Ve velké voze školím:

 • Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Výcvik v komunikaci s dětským klientem (Metodika vedení rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce)
 • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
 • Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi
 • Využití krizové intervence v sociální práci
 • Krizová intervence pro pracovníky školských ústavních zařízení
 • Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga
 • školení pro pěstouny

Moje vzdělání:

Vystudoval jsem Sociální pedagogiku a dále Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce. Svoje vzdělání jsem rozšířil řadou kurzů zaměřených na krizovou intervenci,  práci s mládeží se specifickými vzdělávacími potřebami, preventivní programy, motivační rozhovory aj. V současné době jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii.

Kde jsem získal zkušenosti:

Už od začátku své praxe jsem se zaměřoval na práci s dětmi a mládeží s výchovnými problémy a potížemi. Pracoval jsem s nimi jako vychovatel i sociální pracovník, nejvíce jsem se ale zaměřoval na tvorbu preventivních programů (vztahy, předsudky, rasismus, šikana, kyberšikana, virtuální bezpečnost aj.).

Několik let jsem strávil v NZDM pro děti a mládež v ohrožené lokalitě, nejprve jako sociální pracovník, později i jako vedoucí služby. V současné době pracuji v krizovém centru jako krizový a sociální pracovník a vedoucí krizových lůžek, externě stále připravuji a vedu preventivní programy pro děti a mládež a zážitkové programy pro dospělé. V minulosti jsem pracoval v sociálně vyloučené lokalitě s dětmi a mládeží, vedl nízkoprahové zařízení, tvořil a lektoroval programy primární a sekundární prevence.

V mé práci mě inspiruje:

Možnost dělat práci s lidmi, kteří mají zájem se rozvíjet. Pomáhat lidem v náročných situacích na cestě ven z krize. Podporovat děti a mládež i dospělé hledat a stavět opěrné sloupy v jejich životě.

Co mi dělá radost v životě:

Možnost dělat práci, která má smysl.

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročil (čeho jsem autorem):

Autorství a spoluautorství publikací:

 • Kniha Etopedické propilaje I.; Kapitola: Analýza vybraných aspektů výběru pedagogických pracovníků pro práci v zařízení náhradní výchovné péče pro děti s poruchou chování. (UJEP 2012)
 • článek Dlouhodobá motivace – základní kámen úspěchu při práci s dětmi; časopis Streetwork! Dobrá praxe (ČAS 2015)

Tvorba volnočasových a prožitkových akcí

 • spolupracoval jsem s řadou sdružení/spolků (Přátelé táborů, Osada zlatonosných skla, Duhové údolí, Kovo Škoda auto, aj.) při tvorbě programů pro děti a mládež ve věku 6 – 17 let.

Spolutvorba programů a seberozvojových aktivit:

 • Tvorba preventivních programů pro děti a mládež v Semilech a okolí (2008 – 2012)
 • Tvorba a realizace preventivních programů pro děti a mládež v Bílině (2013 – 2015)