Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou

„Není den, kdybych na mámu nemyslela a neříkala si, co asi dělá.“ – 13 letá klientka žijící 7 let v pěstounské péči.

Téma biologické rodiny je citlivým a mnohdy „slepým“ místem, které se týká samotného dítěte, jeho náhradního rodiče, vychovatele v ústavu, nebo sociálního pracovníka. Všichni tápou, jak se mají vlastně chovat, jak s dítětem o jeho rodičích mluvit či nemluvit, zda je vhodné, aby se setkávali, atd.

Biologičtí rodiče se často ozývají a chtějí se svým dítětem pravidelný kontakt. Aby taková setkávání dopadla dobře, je úkolem pracovníků (nejčastěji sociální služby) biologické rodiče připravit, doprovázet je.

Existuje mnoho mýtů, se kterými se setkáváme: např. mezi náhradními rodiči panuje mýtus  „dítě o svých biologických rodičích s námi nemluví, takže už ho to netrápí a nemyslí na ně“, nebo „dokud samo dítě nezačne o svých rodičích mluvit, tak já o tom také nezačnu…“. U sociálních pracovníků se setkáváme s pochybnostmi, kolik informací vlastně dítěti říkat o jeho původní rodině, aby to pro něj bylo stále bezpečné.

Nejednou se stane, že v životě dítěte je biologický rodič stále fyzicky přítomen (např. návštěvy v DD, náhlé zjevení se rodiče před domem náhradních rodičů, snaha dítěte rodiče vyhledat, příbuzenská pěstounská péče, aj.). Taková setkání bývají náročná.

Kurz tedy nabízí inspiraci, jak se v takové náročné situaci zachovat, jak mluvit s dítětem a o jeho rodičích, jak nezraňovat a jak pečovat o všechny zúčastněné.

Pro koho je tento kurz

Kurz je určen pro pracovníky ústavních zařízení – dětských domovů, středisek výchovné péče, diagnostických a výchvných ústavů..

Témata kurzu

  • Fantazie dítěte o svých rodičích
  • Strach mluvit o biologických rodičích
  • Práce se vzpomínkami dítěte (kazuistické příběhy z terapeutických konzultací)
  • Zásady bezpečného setkání dítěte a biologických rodičů
  • Práce s metodami mapujícími příběh dítěte od narození po současnost (Kniha života, Moje album, aj.)
  • Příprava biologického rodiče na setkání a práce s ním v delším časovém období
  • Příprava dítěte a pěstouna na setkání
  • Trénink asistovaného setkání

Rozsah

  • 1-denní kurz, 8 výukových hodin (9:00 – 16:30)
1 400 Kč

Cena kurzu

Termíny kurzů – možnost přihlášení

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
6.11.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou Zdeňka Svobodová, MPSV online

Aktuálně není vypsán žádný termín kurzu. Máte-li zájem o informaci v momentě, kdy bude vypsán nový termín kurzu, prosím zanechte nám zde svůj e-mail:

Odeslat

Objednávka kurzu pro organizaci

Máte-li zájem o kurz na objednávku pro kolektiv pracovníků přímo ve vaší organizaci, prosím zanechte nám zde svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám.

Odeslat