Informace o platbě kurzů

Informace pro účastníky kurzu:

Způsob úhrady kurzů:

Úhradu prosíme proveďte bankovním převodem na č.ú. 2100173696/2010

Viz také platební a storno podmínky.

Platbu lze také po dohodě s námi uhradit hotově na místě konání kurzu.

Důležité: !

Úhradu proveďte až po obdržení faktury. Variabilní symbol uveďte číslo faktury !

Faktura bude zaslána v elektronické podobě opět na emailovou adresu odesílatele přihlášky.

Originál podepsanou fakturu pro Vaší organizaci obdrží účastník na kurzu.

Děkujeme

Velký vůz Sever

Tel: 777 594 441