Standardy SPO

Metodická podpora

Čekáte inspekci poskytování sociálně právní ochrany dětí? Případně jste již inspekci absolvovali a máte realizovat nápravná opatření?

Nabízíme Vám metodickou pomoc naší spolupracovnice, zkušené externí inspektorky kvality sociálních služeb s naplněním vašich standardů kvality SPOD.

Co nabízíme?

Metodické konzultace k aplikaci standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami.

Jak to bude probíhat?

Naše konzultantka se seznámí s rozsahem vašeho pověření a s konceptem služby, projde s vámi vaše pracovní postupy v praxi i v metodikách. Zanalyzuje získaná data a upozorní vás na ty aspekty vaší práce, které nejsou v souladu s požadavky standardů kvality sociálně právní ochrany dětí. Nalezené nesrovnalosti vám pomůže odstranit.

Konzultace probíhají osobně, e – mailem (v neodkladných věcech případně i telefonicky), délka, frekvence a místo setkání jsou věcí domluvy mezi vámi a konzultantkou.

Cena konzultací:

Cena za hodinu konzultace je 600 Kč.

Kdo je naše konzultantka

Mgr. Ladislava Vopatová.

Od roku 1995 pracuje v oboru sociální práce. Nejprve jako manažer NNO Charitního sdružení Děčín, nyní jako inspektor kvality sociálních služeb, konzultant, supervizor a lektor.  Zkušenost s více než 140 – ti inspekcemi různých druhů sociálních služeb[1], včetně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, rodinnými poradnami, azylovými domy pro matky s dětmi aj. Spoluautorka publikace Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi poskytovatelů sociálních služeb, 2013, ISBN 978-80-86902-98

Kontakt

Máte-li zájem o naši nabídku, kontaktujte nás na tel. 777 594 441

nebo emailem na : sever@velkyvuz.cz

 

[1] dle § 50 a) zákona č. 359 Sb., o sociálně právní ochraně dětí platí pro postup při inspekci poskytování sociálně právní ochrany ustanovení o inspekci sociálních služeb.