Velký Vůz Sever

O nás

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, zapsaný ústav se zabývá vzděláváním sociálních pracovníků, supervizemi pro sociální oblast, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a vzděláváním pěstounů. Využívá interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky v modelových situacích a podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji.

Naše činnosti

  • Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzdělávání pracovníků ústavních zařízení
  • Poradenství a supervize
  • Vzdělávání a poradenství pro pěstouny
  • Tvorba metodik

Naše filozofie

Vycházíme z přesvědčení, že člověk dokáže daleko více než si sám myslí, a naší snahou je toto poznání zprostředkovat. Věříme v sílu týmu, ve schopnost lidí se vzájemně podpořit a doplňovat a vytvořit tak novou kvalitu vztahů a spolupráce.

Historie

Organizace Velký vůz Sever byla založena v roce 2005 pod názvem Velký vůz Brno.

Je pobočným spolkem organizace Velký vůz, z.s., která vznikla v roce 2000 a zaměřuje se především na pořádání akcí, tréninků a kurzů pro všestranný rozvoj osobnosti. Využívá zejména aktivních vzdělávacích metod a pedagogiky zážitku.

Za dobu své existence uspořádala již stovky akcí a kurzů pro dospělé, děti a mládež. V roce 2012 rozšířila své služby o psychologické poradenství, tvorbu metodik především pro sociální oblast a nabídku supervizí.

Protože nový občanský zákoník neumožnil odtržení pobočného spolku od spolku hlavního a následnou transformaci pobočného spolku v jinou právní formu – ústav, byla  založena paralelní nová organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z. ú. Zapsaný ústav Velký vůz Sever vznikl v roce 2015, byl následníkem pobočného spolku a postupně převzal všechny jeho aktivity.

Napsat komentář