Projekty

Být spolu

Číslo projektu: ZD-MGS1-062

Doba trvání projektu: 1.1.2022 – 31.12.2024

Projekt „Být spolu“ Motyčkovic kliky z.s.Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedvekert AS přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.

Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR


Centrum EFKO II – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013975

Doba trvání projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022


Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009709

Doba trvání projektu: 1.11.2018 – 31.10.2020


CONNECTION

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00035

Doba trvání projektu: 1. 10. 2013 – 30. 6. 2015