Principy facilitace aneb jak se vyhnout nekonečným poradám s nejasně stanoveným cílem

Byl jednou jeden král, a ten u díže lívancového těsta záhy poznal, že na odbornou práci mají být pozváni odborníci. Kapitáni průmyslu, manažeři ve vedení úspěšných firem, schopní podnikatelé, poznali obecnou platnost této moudré myšlenky také velmi rychle. Dobře vědí, že každá jejich minuta znamená peníze a nemohou si dovolit ztrácet čas přešlapováním na místě, bezradným tápáním, neefektivními postupy či – nedejbůh – častým chybováním.

My, lid obecný, přijdeme na myšlenku pozvat odborníka spíše až v případě poruchy, když nám něco vypoví službu a slyšíme naléhavé volání po okamžité opravě. Odbornému zásahu často předchází naše neumělé pokusy o zlepšení stavu vlastními silami, čehož následkem obvykle bývá vyšší cena účtovaná za nutnou opravu.

Často bývám přítomen setkání lidí, jejichž cílem je projednat určitý společný problém. V některých případech cítím i jakousi spoluzodpovědnost za výsledek, kterého bude na daném jednání dosaženo – pokud se například v centru jednání nachází další osud dítěte. Případové konference – kdo neví, o co se jedná, je šťastným člověkem – nebo dohadování se rozvedených rodičů o styku s dětmi, hledání zlaté střední cesty při výchově potomků, tvorba dohody o zabezpečení jejich výživy. Bývám překvapen vlastní neschopností účinným způsobem podpořit průběh jednání. I když se mi podaří včas zachytit signály, že se jednání nevyvíjí rozumným směrem, neumím diskrétně zasáhnout a „dostat kola rozhovoru zpět do správných kolejí“.

Kdo se někdy zúčastnil nějaké špatně připravené, nekonečné porady s nejasně stanoveným cílem, do které bylo přizváno příliš mnoho účastníků, zainteresovaných navíc často jen okrajově, ten ví o čem je řeč. Bezobsažné a dlouhé promluvy řečníků, lidé co se rádi poslouchají, chaotické střídání témat, nezvládání emocí, neschopnost předcházet sporům a řešit vzniklé konflikty – velmi špatná vizitka organizátorů konferencí, panelových diskuzí a jednání všeho druhu.

„Mluvit přece umíme všichni!“ říkají si lidé zodpovědní za průběh a výsledek jednání. Odborníci na probíranou problematiku s těmi nejčistšími úmysly vyberou a sezvou jednotlivé účastníky. Pozvat odborníka k řízení vlastního procesu jednání často nikoho nenapadne. Nejčastěji se úlohy vedoucího jednání ujmou oni sami. Nemohou se potom stát platnými členy diskuze, nestíhají sledovat, co kdo říká, a pro starosti s vnější formou a strukturou, jim uniká obsah rozpravy.

Pravda. Všichni mluvit umíme a opravdu není nutné volat ke každému jednání školeného profesionálního facilitátora – tak se totiž nazývá onen odborník, který moderuje jednání a dokáže zodpovídat za jeho vlastní průběh. Je expertem na jednání jako proces, víceméně bez ohledu na vnitřní obsah. Je však důležité, aby si lidé, jejichž pracovní náplň přináší povinnost organizovat skupinová jednání, jako jsou například zmíněné případové konference, byli vědomi úskalí dané práce a snažili se získat co nejvíce informací o zásadách jejich správného vedení. Osvojit si musí i potřebné komunikační dovednosti. Znát základy facilitace a umět tak eliminovat chyby při společném řešení obtížných životních situací se člověku hodí i v jeho běžném, osobním životě. Překladem slova facilitovat je usnadňovat.

Facilitace získává na důležitosti zejména v oblasti sociální práce, kde se většina jednání dotýká přímo lidí a jejich dalších osudů. Každé jednání nakonec nějak dopadne a snad bude i něčemu prospěšné. Pořád ale platí, abychom se vrátili ke vzpomínce na moudrého krále z úvodu – „Připrav sobě hroudu kvasnic, vejce, cukr, hladkou mouku, vlažné mléko, citrónovou kůru a… A sůl! Vždyť říkám, bez soli to nejde!“

Velký vůz Sever v rámci svých vzdělávacích aktivit pro sociální pracovníky nabízí kurz VYUŽITÍ FACILITACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Autor článku: Juraj Žáček – lektor kurzů, rodinný konzultant, muzikoterapeut

Vzdělávací organizace: Velký vůz Sever – nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním sociálních pracovníků, supervizemi pro sociální oblast a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Využívá interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky v modelových situacích a podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Odborné články a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.