Pěstouni e-learning

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO PĚSTOUNY

V nejisté době šíření viru Covid-19 jsme pro Vás připravili několik e-learningových kurzů pro náhradní rodiče. Jejich absolvováním získají potřebné hodiny povinného vzdělávání, které byly doposud kvůli pandemii ohroženy.

Aktuální nabídka e-learningových kurzů:

Po rozkliknutí „přihlásit se“ u vybraného kurzu se Vám zobrazí bližší informace o jeho obsahu, lektorovi a možnosti přihlášení.


Šikana, kyberšikana a jak s ní zacházet

4 hodiny /  Mgr. Filip Hajna

přihlásit se

 


Spolupráce pěstouna a školy

4 hodiny /  Mgr. Petr Vorlíčková

přihlásit se

 


Předškolní dovednosti

8 hodin /  Mgr. Ivana Mátlová

přihlásit se

 


V pohodě každý den

8 hodin /  Mgr. Zuzana Zaharowská

přihlásit se

 


Proč zvolit naše kurzy:

  • Jsou ve formě VIDEA.
  • Jsou jednoduché na ovládání (účastníci si pouze otevírají soubory s videi, odkazy nebo jiné soubory)
  • Jsou z praxe.
  • Vytvořil je tým lektorů se zkušeností v oblasti pěstounské péče.
  • Přístup do kurzu 6 měsíců.

Ceny e-learningových kurzů:

Cena 4h kurzu: 800 Kč/jednotlivec

Cena 8h kurzu: 1600 Kč/jednotlivec

Doprovodným organizacím, které si objednají jeden z našich kurzů pro 12 a více osob, nabízíme slevu na účastnickém poplatku:

4h kurz: 700 Kč/osoba, 8h kurz: 1400 Kč/osoba.

Jak se na e-learningový kurz přihlásit

a) Hlásím se jako pěstoun jednotlivec

Rozklikněte si vybraný e-learningový kurz. Naleznete informace o obsahu, lektorovi a také vyplníte přihlašovací formulář. Po jeho odeslání Vám zašleme fakturu. Jakmile fakturu uhradíte, přijde Vám na uvedený email odkaz na samotný kurz a vstupní heslo. Doporučujeme pěstounům jednotlivcům se předem domluvit s doprovodnou organizací, s níž mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, na informaci, na jaké jméno/adresu a IČ má být faktura vystavena. Někteří pěstouni si platí kurz sami a pak si nechají fakturu proplatit doprovodnou organizací, za jiné kurz hradí organizace přímo sama. Je vhodné se na tomto postupu předem domluvit.

b) Objednáváme kurz pro pěstouna/y jako doprovodná organizace

Pokud objednáváte kurz pro jednotlivce, řiďte se informacemi v bodě a). Do přihlašovacího formuláře zadejte jméno a příjmení pěstouna, fakturační údaje pak Vaší organizace. Doporučujeme do přihlášky připsat i kontakt – jméno, email a telefon na klíčovou pracovnici. V kolonce Email zvolte ten email, na který máme pěstounovi zaslat vstupní heslo do kurzu. Může být i Váš, nicméně je pak důležité pohlídat si, že jste pěstounovi předali všechny informace.
Pokud chcete využít objednávky pro více pěstounů, kontaktujte nás emailem na sever@velkvuz-sever.cz a prozatím nevyplňujte přihlašovací formulář. Jakmile společně objednávku stvrdíme, uhradíte fakturu, můžete pak libovolně přihlašovat jednotlivé pěstouny na jednotlivé kurzy dle instrukcí viz bod a).