Neuro-vývojová stimulace – cvičební program inhibice primárních reflexů pro děti

Neuro-vývojová stimulace – cvičební program inhibice primárních reflexů pro děti

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další) jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. Diagnostika a cvičení neuro-vývojové stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  Cvičení je vhodné pro děti od 5 let. Na workshopu nahlédnete do této oblasti a seznámíte se základním principem tohoto cvičení.


PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. – Centrum terapeutických služeb CETERAS s.r.o. Brno psycholožka, psychoterapeutka, lektorka, supervizorka a koučka

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč, supervizor a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem majitelkou a vedoucím psychologem CETERAS. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

www.ceteras.cz