Příručky

Připravili jsme pro Vás metodické příručky na aktuální témata v oblasti pomoci ohroženým rodinám a dětem. Příručky byly inovovány díky projektu Connection, který byl podpořen ESF OP LZZ a státním rozpočtem ČR (č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00035)

Budeme rádi, když i Vám pomohou jako zdroj cenných informací v přímé práci s Vašimi klienty – rodinami a dětmi. Můžete se také přihlásit na naše kurzy a své dovednosti procvičit

Příručky není možné zasílat v tištěné podobě.

Vedení rozhovoru s dítětem
Informace o typech rozhovorů, které s dětmi můžeme vést a v jakých situacích. Podněcuje v užívání užitečných otázek a dalších komunikačních dovedností upravených pole věku dítě a jeho stavu. Nedílnou součástí jsou příklady užití a mnoho kreativních technik.
Stáhnout PDF (10,4 MB)

Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Aktuální téma všech organizací doprovázejících pěstouny. Příručka se věnuje citlivé komunikaci s dětmi o jejich kořenech a vztahu ke své původní rodině, ne/vhodnosti kontaktu a kritériím pro bezpečný kontakt. Tato příručka se stala též kapitolou ve „Sborníku příspěvků k aktuálním tématům NRP“ vydaného MPSV.
Stáhnout PDF (2,5 MB)

Krizová intervence pro sociální pracovníky
V knížečce najdete krizovou intervenci krok po kroku vysvětlenou na příkladech. Kazuistiky jsou vybrány z praxe sociální práce s rodinami a dětmi. Naleznete zde možnosti zmírnění vypjatých emocí klientů i svých vlastních, vhodných postupů na zklidnění aktuální situace.
Stáhnout PDF (10,0 MB)

Přechod dítěte z rodiny do alternativní péče
Příručka je doporučením, jak pomoci dítěti, které musí odejít z původní rodiny. Zaměřuje se jak na dny až chvíle před samotnou separací, tak samotný akt a bezprostřední dobu po umístění do nového prostředí. Naleznete zde tipy, jak dítě doprovodit, jak mu poskytovat informace a jak zapojit svoji službu do systému pomoci.
Stáhnout PDF (18,3 MB)

Základy facilitace
V obsahu najdete doporučený postup facilitace případových konferencí a vůbec základů facilitace obecně. Dozvíte se, jak pomoci několik lidem najednou najít společné řešení obtížné situace tak, aby nedošlo k prosazení zájmů jen jedné ze stran.
Stáhnout PDF (17,8 MB)