Metodiky ke stažení – připravujeme

Příručky

Připravili jsme pro Vás metodické příručky na aktuální témata v oblasti pomoci ohroženým rodinám a dětem. Příručky byly inovovány díky projektu Connection, který byl podpořen ESF OP LZZ a státním rozpočtem ČR (č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00035)

Budeme rádi, když i Vám pomohou jako zdroj cenných informací v přímé práci s Vašimi klienty – rodinami a dětmi.

Můžete se přihlásit i na stejnojmenné kurzy a své dovednosti procvičit

Informace o typech rozhovorů, které s dětmi můžeme vést a v jakých situacích. Podněcuje v užívání užitečných otázek a dalších komunikačních dovedností upravených pole věku dítě a jeho stavu. Nedílnou součástí jsou příklady užití a mnoho kreativních technik.

Stáhnout PDF (10,4 MB)

Aktuální téma všech organizací doprovázejících pěstouny. Příručka se věnuje citlivé komunikaci s dětmi o jejich kořenech a vztahu ke své původní rodině, ne/vhodnosti kontaktu a kritériím pro bezpečný kontakt. Tato příručka se stala též kapitolou ve „Sborníku příspěvků k aktuálním tématům NRP“ vydaného MPSV.

Stáhnout PDF (2,5 MB)

V knížečce najdete krizovou intervenci krok po kroku vysvětlenou na příkladech. Kazuistiky jsou vybrány z praxe sociální práce s rodinami a dětmi. Naleznete zde možnosti zmírnění vypjatých emocí klientů i svých vlastních, vhodných postupů na zklidnění aktuální situace.

Stáhnout PDF (10,0 MB)

Příručka je doporučením, jak pomoci dítěti, které musí odejít z původní rodiny. Zaměřuje se jak na dny až chvíle před samotnou separací, tak samotný akt a bezprostřední dobu po umístění do nového prostředí. Naleznete zde tipy, jak dítě doprovodit, jak mu poskytovat informace a jak zapojit svoji službu do systému pomoci.

Stáhnout PDF (18,3 MB)

V obsahu najdete doporučený postup facilitace případových konferencí a vůbec základů facilitace obecně. Dozvíte se, jak pomoci několik lidem najednou najít společné řešení obtížné situace tak, aby nedošlo k prosazení zájmů jen jedné ze stran.

Stáhnout PDF (17,8 MB)

Komiks pro děti

Komiks vznikl ve spolupráci Velkého vozu Sever a MPSV díky projektu ESF OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti, číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00008.

Velký vůz Sever má smluvní souhlas ke zveřejnění elektronické verze komiksu na svých webových stránkách.

Konečně jednoduchý materiál pro samotné děti, aby pochopily, co to je pěstounská péče a co je v čeká. Komiks je složen ze dvou příběhů Honzy a Petry, informací, odchodové kartičky při separaci. Určen dětem z ohrožených rodin a dětem v dětských domovech.

Stáhnout PDF (34,9 MB)