Nedirektivní přístup v terapii hrou

Nedirektivní přístup v terapii hrou

Mgr. Barbora Sládeková, klinický psycholog, psychoterapeut – soukromá psychologická praxe

 

V rámci workshopu budou představeny základní principy nedirektivní terapie hrou, která vychází z filozofie Carla Rogerse. Ten věří, že každý člověk má v sobě potenciál k sebeúzdravě, jen mu k tomu musí být vytvořeny podmínky. A tak je tomu i u dětí. V rámci terapie vytváříme podmínky, aby se tento potenciál nastartoval.

Součástí workshopu budou i praktické ukázky práce s dětma a dvě kazuistiky. Účastníci budou mít možnost si zažít v rámci cvičení, jakým způsobem taková terapie probíhá. Workshop nenahrazuje kompletní vzdělání v terapii hrou, je malým exkurzem do jiného vztahování se k dítěti, dítěti, které je centrem naší pozornosti, které je přijímáno jako jedinečné a citlivě a ohleduplně limitováno s ohledem na bezpečí a ochranu. Prvky terapie hrou jsou použitelné i v běžné výchovné praxi, můžou tak být prospěšné nejenom pro profesní růst ale i osobní.

Mgr. Barbora Sládeková

Pocházím ze Slovenska, kde jsem studovala na Trnavské Univerzitě obor psychologie, v průběhu mé praxe v psychiatrické léčebně Pezinok jsem si udělala atestaci z klinické psychologie. Dokončila jsem si psychoterapeutický výcvik v humanitním směru – Na člověka zaměřený přístup. Moje profilace směřovala k lidem závislým, s kterými pracuji již 12 let. V roku 2013 jsem se přestěhovala do Plzně, do Jižních Čech, kde jsem znovu začala pracovat jako klinický psycholog v léčebně Lnáře. V tomhle čase mám ve Lnářích zkrácený úvazek a pracuji tady jako garant a supervizor oboru klinické psychologie. Poslední dva roky se víc věnuji soukromé praxi, spolu s kolegy provozujeme Psychoterapeutické Centrum v Plzni, kde nabízíme psychoterapeutické služby pro děti, dospívající a dospělé. V oblasti práce s dětma preferuji nedirektivní způsob, který koresponduje s mým vnitřním zaměřením a filozofií. Sama jsem supervizor a spolu s kolegyněmi ze Slovenska vedeme výcvik v terapii hrou.

www.psychoterapeutickecentrumplzen.cz